Tiedote Kolakan apurahoista ja valtuuston kokouksesta

manty-saimaa

Tiedote päätetyistä stipendeistä

Mhy Mänty-Saimaan omistuksessa oleva metsätila Kolakka on saatu testamentilla. Testamentin antajan tahto oli, että metsätilan tuotto käytetään maa- ja metsätalouden opiskelijoiden hyväksi. Vuonna 2023 Kolakassa tehtiin puukauppa, josta saatuja varoja päätettiin jakaa alueen maa- ja metsätalouden opiskelijoille sekä alueen kouluihin.

Kolakan apurahat ilmoitettiin haettavaksi syksyllä 2023 Mhy Mänty-Saimaan toimialueelta kotoisin oleville maa- ja metsätalouden opiskelijoille. Hakemuksia saapui seitsemän, joista kuusi hakemusta hyväksyttiin. Apurahoja myönnettiin seuraaville opiskelijoille: Aleksi Punkka, Waltteri Heino, Anni Varjonen, Emma Paunonen, Sonja Kantonen ja Roosa Halinen.

Mhy Mänty-Saimaan hallitus päätti lisäksi myöntää toimialueensa ala- ja yläkouluihin maa- ja metsätalouteen suuntautuneelle oppilaalle 50- 100 euron stipendejä keväällä 2024 jaettavaksi.

Luonnonvara-ala on tärkeässä roolissa paitsi ilmastonmuutoksen torjunnassa ja ympäristönäkökulmien huomioimisessa niin myös talouden kannalta. Kotimainen ruoka, uudet puusta valmistettavat tuotteet ja innovaatiot sekä maaseudun elinvoimaisuus ovat myös tärkeitä asioita ja arvoja. Olemme iloisia, että saamme olla testamentin antajan tahdon mukaisesti tukemassa alueen opiskelijoita, jotka ovat valinneet hienon alan.

Valtuuston kokous pidettiin 15.12.2023 Suomenniemellä

Apurahat jaettiin Mhy Mänty-Saimaa ry:n valtuuston syyskokouksessa 15.12.2023 Mutterituvalla Suomenniemellä. Samaisessa kokouksessa käsiteltiin mm. Mhy Mänty-Saimaan vuoden 2024 toimintasuunnitelma ja talousarvio, sekä käytiin läpi mennyttä vuotta.

Puukauppaa tullaan yksityismetsissä käymään vuonna 2023 n. 10 % vähemmän kuin edeltävänä vuonna. Pellervon taloudellinen tutkimuskeskus ennakoi vuodelle 2024 hienoista nousua puukauppaan. Hintatason ennustetaan säilyvän lähes vuoden 2023 tasolla sekä tukilla että kuidulla.

Mhy Mänty-Saimaan vuosi 2023 on ollut työntäyteinen. Energiapuun hyvä kysyntä on painottanut hakkuita nuoriin metsiin. Vuoden 2024 tavoitteena on saada edelleen nuoria metsiä hoidettua. Taimikonhoitojen määrää on saatava lisättyä, jotta tulevaisuuden metsät kasvavat hyvin ja sitovat hiiltä.

Metsien monimuotoisuuden huomiointi metsäkäsittelyssä on osa normaalia toimintaa, mutta jatkossa siihen sekä vesiensuojeluun kiinnitetään vielä entistä enemmän huomiota kaikissa

toimenpiteissä. Lisäksi kannustetaan metsänomistajia vapaaehtoisiin monimuotoisuutta tukeviin toimiin.

 Lisätietoja: Suvi Kokkola, toiminnanjohtaja, p. 044 763 1300

Ajankohtaista

 1. Mhy Mänty-Saimaalla takana vilkas vuosi

  Mhy Mänty-Saimaalla takana vilkas vuosi

  Mänty-Saimaa

  Lue lisää
 2. Antti Majoranta siirtyy Mhy Uusimaan palvelukseen

  Antti Majoranta siirtyy Mhy Uusimaan palvelukseen

  Mänty-Saimaa

 3. Toiminnanjohtajan ja puheenjohtajan joulutervehdys

  Toiminnanjohtajan ja puheenjohtajan joulutervehdys

  Mänty-Saimaa

2024 © Metsänhoitoyhdistykset