Puumarkkinakatsaus 10/2017

23.10.2017

Syksyn puukaupassa viime vuoden tahti - PTT povaa ensi vuodesta vilkkaampaa

Puukauppaa on lokakuun alussa käyty samaa tahtia kuin vuonna 2016 vastaavana ajankohtana. Kokonaisuutena kuluvan vuoden puukauppa laahaa hieman viime vuotta perässä. Sahatavaran vienti vetää ennätyksellisesti, ja puun kysynnässä painopiste on kuusi- ja mäntytukkileimikoissa. Sateiden seurauksena erityisen haluttuja ovat kovan maan kohteet. Metsänhoitoyhdistysten arvion mukaan talvikorjuuseen soveltuvista kohteista halutuimpia ovat kuusitukkileimikot.

Puun korjuussa kolkutellaan kuukausittain uusia ennätyksiä. Tämä ennakoi, että puukauppa käy todennäköisesti hyvin myös lähikuukausina. Ostotarvetta korostaa sahateollisuuden poikkeuksellisen ohuet puuvarannot. Kuitupuun käyttäjillä puuvarantotilanne on selvästi parempi.

Metsänhoitoyhdistysten arvion mukaan kuitupuun kysyntä on kevääseen verrattuna paikoitellen vilkastunut. Sellua ja kartongin vienti Suomesta on kuluvana lyönyt uudet ennätykset. Äänekosken sellutehtaan käynnistymisestä huolimatta merkittävää helpotusta kuitupuun ylitarjontaan ei kuitenkaan ole tapahtunut. Kotimainen sahahake sekä myös tuontihake menevät lisäksi jalostuksessa kuitupuun edelle, ja näitä molempia on tällä hetkellä markkinoilla viime vuotta enemmän.

Kaikkein heikoin kysyntä on edelleen koivukuidulla. Koivukuidun tuonti on onneksi supistunut, mutta riittämättömästi, jotta kotimaisen koivukuidun kysyntä ja tarjonta tasapainottuisivat. Energiapuun markkinatilanne ei koivukuidun kysyntää korjaa. Koivukuituunkin tarvitaan uusia investointeja.

Puukauppojen kilpailutuksessa tulee huomioida kaikki kaupan kokonaisarvoon vaikuttavat tekijät myös mahdolliset puukauppojen maksatuksiin liittyvät rahoitusehdot. Metsänomistajille puukauppojen tekemiseen liittyvät palvelut löytyvät luontevimmin metsänhoitoyhdistyksistä.

PTT:n ennusteessa kotimaisen puun käyttö nousee uuteen ennätykseen

Pellervon taloustutkimus PTT päivitti lokakuun alussa metsäsektorin suhdannenäkemyksensä vuosille 2017-2018. PTT arvioi, että sahatavaran, sellun ja kartongin vienti ja tuotanto kasvavat edelleen kuluvasta vuodesta. Suomessa valmistettavan paino- ja kirjoituspaperin tuotanto sekä vienti sen sijaan jatkavat supistumistaan.

Talouskasvu Suomessa ja vientimarkkinoilla on tällä hetkellä vahvaa. Isoin riski ennusteen toteutumiselle liittyy euron vahvistumiseen dollariin verrattuna. Ennusteessa puun lisätarve hankitaan kotimaasta ja kotimaisen puun käyttö nousee vuonna 2018 uusien investointien myötä uuteen ennätykseen. Tuontipuun osuus puun käytöstä laskee historiallisen alhaiseksi eli 12 prosenttiin.

Yksityismetsien puukauppa ja kotimaiset markkinahakkuut kasvavat PTT:n mukaan ensi 2-4 prosenttia kuluvasta vuodesta. Puun tarjonta kasvaa kysynnän kanssa samaa tahtia, ja PTT arvioi, että puun hintakehitys jatkuu tasaisena ennätyksellisestä puun käytöstä huolimatta. Vuonna 2018 mäntytukin vuotuisen keskihinnan nousu on 1–4 prosenttia ja kuusitukin 1–3 prosenttia. Mäntykuiden vuotuisen keskimääräisen hinnan nousu on 2–4 prosenttia vuoden 2017 keskihinnasta, ja kuusikuidun vastaavasti 1-3 prosenttia.

Päivitettyjä tilastoja puumarkkinoilta ja metsäteollisuudesta sekä myös viimeisimmät ennusteet löytyvät osoitteesta: https://www.mtk.fi/metsa/puumarkkinat/markkinatieto/markkinakuvat/fi_FI/markkinakuvat/

 

Erno Järvinen, tutkimuspäällikkö

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry