Puukauppa edelleen kuusitukkivetoista

31.8.2016

Puukauppa on ollut kuluvana vuonna vilkasta. Metsäteollisuus ry:n tilastojen mukaan puuta on ostettu Kymi-Savo alueella n. 10 % enemmän kuin viime vuonna. Kauppaa on käyty vuosien 2013 ja 2014 tasolla. Edelleen selvästi kysytyin puutavaralaji on kuusitukki.

Suomalaisen sahatavaran vienti Kiinaan on kasvanut rajusti. Myös Japanin markkinat ovat piristyneet selvästi. Kiinassa vaalea kuusisahatavara on suosittua huonekaluteollisuudessa ja markkinat ovat valtavat. Kiina on maailman suurin huonekalujen valmistaja ja myyjä. Mäntytukin tilanne on heikompi. Iso-Britannia päätös erota EU:sta loi epävarmuutta jo ennestään epävarmoille mäntysahatavaran markkinoille.

Kokonaisuutena sahatavaran vientimäärät tulevat tänä vuonna kasvamaan. Sahatavaran vientihinta on kuitenkin laskenut hieman. Euroopan kysyntä on edelleen nihkeää, samoin kotimaan. Myös sellua ja kartonkia viedään tällä hetkellä Suomesta enemmän kuin koskaan. Niiden tuontanto on kasvanut kuluvana vuonna selvästi verrattuna edellsvuoteen. Paperin tuontanto sen sijaan jatkoi supistumistaan.

Puukaupassa selvästi kysytyin puutavaralaji on tällä hetkellä kuusitukki. Sitä kannattaa tarjota markkinoille aktiivisesti. Uusien investointien vaikutus puun kysyntään ei juurikaan näy vielä, mutta vähitellen kuitupuun menekki tulee varmasti kohenemaan. Kuitupuuta hyvödyntävän teollisuuden kasvu kaipaa rinnalleen lisäinvestointeja myös sahateollisuuteen. Muutamat länsi-suomalaiset sahat ovat hiljattain ilmoittaneet lisäävänsä sahausta. Toivotaan, että meidänkin kulmakunnalle saataisiin lisäkäyttöä. Kaiken kaikkiaan metsäsektorin tulevaisuus Suomessa näyttää valoisalta. Kotimaiselle puulle löytyy käyttöä. Pidetään huoli metsistämme, jotta raaka-ainetta riittää jatkossakin, mutta pidetään myös huoli siitä, että markkinat toimivat ja raaka-aine liikkuu arvoisellaan hinnalla.