PTT:n metsäennuste ennakoi varovaista hintakehitystä

20.4.2016

PTT:n perinteinen metsäsektorin ennuste povaa hyvin varovaista nousua puunkäyttöön vuonna 2016. Varovainen kehitys jatkunee myös vuonna 2017. Puun hintakehitys säilynee myös vakaana. Kuusitukille PTT ennakoi 1-2 % hinnankorotusta ja kuitupuille 1-4 %:n hinnankorotusta vuodelle 2016. Yksityismetsien puukauppamäärien ennakoidaan kasvavan 5-8 %.

Sahateollisuuden lopputuotemarkkinoiden hintakehitys ei mahdollista tukille juurikaan korkeampaa vuosittaista keskihintaa etenkään tänä vuonna. Kuitupuun hinnan nousua vaimentaa kartongin ja sellun vientihintojen lasku. Puun hinta nousee maltillisesti muutamalla prosentilla ennustekaudella.

Kuusitukilla hyvä kysyntä

Puumarkkinoilla katseet ovat tällä hetkellä tiukasti kesäkorjuukelpoisissa kohteissa, joiden kysyntä on perinteisesti aina hyvä. Tällä hetkellä etenkin kuusitukki ja havukuidut tekevät hyvin kauppaansa. Mäntytukin sahatavaramarkkinoiden tilannetta korjaa alueellamme hyvä pylväiden kysyntä.

PTT:n ennuste kokonaisuudessaan: http://ptt.fi/press_releases/metsatalous-uuden-nousun-kynnyksella