PEFC-metsäsertifioinnin vaatimukset uudistuvat

manty-saimaa

PEFC-sertifioinnin metsien hoitoa ja käyttöä koskevat vaatimukset uudistuvat loppuvuodesta 2022. Uudistukset PEFC-vaatimuksissa edistävät luonnon monimuotoisuudelle tärkeitä metsien piirteitä monin keinoin.

Metsänomistajalle metsäsertifiointi on keino osoittaa oman toimintansa vastuullisuus. Metsänomistaja on metsänhoitoyhdistyksen jäsenenä mukana PEFC-metsäsertifioinnissa. Sertifiointi on vapaaehtoista, ja siitä voi myös irtisanoutua ilmoittamalla omaan metsänhoitoyhdistykseen.

Metsänhoitoyhdistykset noudattavat omassa toiminnassaan, palveluiden tuottamisessa ja töiden suunnittelussa PEFC:n vaatimuksia. On hyvä muistaa, että metsänomistaja vastaa itse vaatimusten toteutumisesta niissä töissä, joita hän toteuttaa omatoimisesti.

PEFC-sertifioinnilla on laaja vaikutus suomalaisessa metsätaloudessa, sillä se kattaa yli 90 prosenttia talousmetsien pinta-alasta. Uudistukset PEFC-vaatimuksissa edistävät luonnon monimuotoisuudelle tärkeitä metsien piirteitä monin keinoin. Monimuotoisuuden ja terveyden edistäminen turvaa samalla metsien hiilensidontaa ja -varastointia.

Avosoiden reunoille ja vesistöjen varsille jätettävät suojakaistat levenevät ja niillä sallitaan vain poimintahakkuut. Tämä siirtää 3,5 % metsäpinta-alasta jatkuvapeitteisen metsänkäsittelyn piiriin.

Säästöpuiden määrä ja järeys kasvavat nykyisin toteutuvasta tasosta.

Puunkorjuussa säästetään kuollutta puustoa ja sen muodostumista edistetään tekemällä tekopökkelöitä.

Tiheikköjä säilytetään ja sekapuustoisuutta lisätään kaikissa metsänkäsittelyn vaiheissa, mikä monipuolistaa metsäluontoa.

Pohjavesialueita koskevat metsätaloutta koskevat rajoitukset laajenevat.

Täsmennyksiä ja uutuuksia dokumentointia ja organisaation ohjeita koskeviin vaatimuksiin.

Ajankohtaista

 1. Kuitupuumarkkinoilla käänne käsillä

  Kuitupuumarkkinoilla käänne käsillä

  Mänty-Saimaa

  Kotimainen metsäteollisuus on kokonaisuutena vahvoilla ja puumarkkinoille tämä tietää hyvää. PTT ennustaakin kotimaisille puumarkkinoille pääosin kasvua johtuen puun tuonnin hiipumisesta.

  Lue lisää
 2. Metsänomistajalla oikeus vaatia oikeudenmukainen korvaus puumarkkinoilta

  Vuoden puunkäyttötarpeesta ostettu vasta puolet - Metsänomistajalla oikeus vaatia oikeudenmukainen korvaus puumarkkinoilta

  Mänty-Saimaa

 3. LeafPointin käyttöönotto

  Metsäjärjestelmä LeafPointin käyttöönotto

  Mänty-Saimaa

  Kaikki Suomen metsänhoitoyhdistykset siirtyvät vaiheittain käyttämään uutta metsäjärjestelmää. Mhy Mänty-Saimaassa vaihdos tapahtuu viikolla 37.

2022 © Metsänhoitoyhdistykset