Mitä uutta metka - metsätalouden kannustejärjestelmä tuo mukanaan?

manty-saimaa

Kemera-tuki on tukenut jo vuosia suomalaista yksityismetsätaloutta niin raivaussahatöissä kuin terveyslannoituksissa, mutta vuoden 2023 lopussa kemera-tuki tulee päätökseen. Uusi metsätalouden kannustejärjestelmä, eli metka, astuu voimaan 1.1.2024.

Metsäkeskukselle kemera-hakemuksia voi tehdä vielä 1.10.2023 asti, eli käytännössä syyskuun loppuun mennessä. Kemera-tuen mukaista taimikon ja nuoren metsän hoitoa on vielä mahdollista toteuttaa vuoden ajan ja terveyslannoituksia aina 31.3.2026 asti kemera-hakemuksen hyväksymisestä.

Suometsien ojien kunnostamista ei enää tueta

Metka-tukea voi hakea taimikon ja nuoren metsän hoitoon, pienpuun keruuseen, terveyslannoituksiin, metsätieverkoston ylläpitoon, sekä määräaikaiseen suojeluun ja metsäluonnon hoitoon. Suometsien ojien kunnostamiseen ei enää jatkossa myönnetä tukea, mutta maanomistajat voivat hakea tukea suometsien hoitosuunnitelmien laatimiseen ja erilaisiin vesiensuojelutoimenpiteisiin. Uutena tuettavana työnmuotona Metkaan on tullut kulotus. 

Lausunnolla olleen valtioneuvoston asetusesityksen mukaan Metkassa taimikon ja nuoren metsän hoidon tuki tulisi olemaan 240 euroa hehtaarilta, ja mikäli kohteelta kerätään pienpuuta, niin tuki olisi 470 euroa hehtaarilta. Terveyslannoituksessa tuki tulee tämänhetkisen tiedon mukaan olemaan boorilannoituksissa 100 euroa hehtaarilta ja 170 euroa hehtaarilta turvemaiden tuhkalannoituksissa. Tarkemmat tukiehdot ja tukisummat määritelevää asetusta ei vielä ole hyväksytty, joten tukitasoihin voi vielä tulla viilausta.

Tukien haku helpottuu, sillä Metkassa ennakkosuunnitelmaa ei tarvitse tehdä taimikonhoidon ja nuoren metsän osalta, vaan metka-tukea haetaan töiden toteuttamisen jälkeen. Muista työlajeista on edelleen tehtävä ennakkosuunnitelma.

Hyödynnä päättyvä kemera-tuki

Metsänomistajan kannattaa ottaa huomioon, että esimerkiksi nuoren metsänhoidon tuki muuttuu mahdollisesti jonkin verran: tukea saa vain alle 12 metriselle metsälle. Nyt kannattaa siis hyödyntää vielä päättyvä kemera-tuki esimerkiksi energiapuu- ja ensiharvennushakkuissa, koska nykyisessä kemera-tuessa pituusrajoitteita jäävälle puustolla ei ole.

Lisää tietoa saat paikalliselta metsäasiantuntijaltasi ja Metsäkeskuksen nettisivuilta.

Muistathan taimikonhoitokampanjamme: Kaikki vähintään 2 ha taimikonhoitoa 30.9.2023 tehneet tai teettäneet jäsenemme osallistuvat 3*300 € palvelusetelin arvontaan. Ilmoita hoitamasi kohde metsäasiantuntijallesi ja olet mukana.


 

Ajankohtaista

 1. Hei Maa- ja metsätalouden opiskelija! Hae Kolakan apurahaa

  Hei Maa- ja metsätalouden opiskelija! Hae Kolakan apurahaa

  Mänty-Saimaa

  Lue lisää
 2. Ristiinassa marssittiin taimikonhoidon merkeissä.

  Ristiinassa marssittiin taimikonhoidon merkeissä.

  Mänty-Saimaa

 3. Aurinkoa ja moottorin murinaa korjuunäytöksessä

  Aurinkoa ja moottorin murinaa korjuunäytöksessä

  Mänty-Saimaa

2023 © Metsänhoitoyhdistykset