Mhy Mänty-Saimaan vuosi 2018

02.4.2019

Ennätyksellinen puukauppavuosi takana

Metsänhoitoyhdistys Mänty-Saimaa ry:n kevätkokous pidettiin Mäntyharjussa Reissuravintolassa perjantaina 13.3.2019. Kokouksessa käsiteltiin vuoden 2018 toimintakertomus ja tilinpäätös. Puheenjohtajana kokouksessa toimi Tarmo Norén.

Vuosi 2018 oli valtakunnan tasolla puukaupan ennätysvuosi. Puukauppaa käytiin 19 % enemmän kuin edeltävänä vuonna. Puun hinnat nousivat keskimäärin n. 10 % edellisvuoteen nähden. Näin ollen yksityismetsätalouden kannattavuus parani selvästi edellisvuoteen nähden. Keskimääräinen hehtaarikohtainen tulos oli valtakunnallisesti 157 €/ha.

Mhy Mänty-Saimaan alueella puukauppa ei vilkastunut yhtä rajusti. Kauppaa käytiin arviolta n. 8 % vilkkaammin kuin edellisvuonna. Mhy Mänty-Saimaan toimialueella (Mäntyharju, Savitaipale ja Mikkelin kaupungin Ristiinan ja Suomenniemen alueet) tehtiin puukauppaa vuonna 2018 yht. n. 870 000 m3 edestä. Tämä tarkoittaa puukauppatuloina n. 35 milj. euroa.

Metsätilat vaihtoivat omistajaa

Mhy Mänty-Saimaa laati vuonna 2018 puunmyyntisuunnitelmat yli puolelle alueella myydystä puusta. Puukauppoja kilpailutettiin asiakkaiden toimeksiantoina. Pystykauppojen lisäksi mhy välitti vuonna n. 70 000 m3 energia- ja ainespuuta alueen tuotantolaitoksille.

Metsäomaisuuden hallintaan liittyvät palvelut olivat vuonna 2018 kysyttyjä. Tila-arvioita tehtiin aiempaa enemmän. Mhy Mänty-Saimaa on osakkaana Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy LKV:ssa, jonka kautta Mhy Mänty-Saimaan alueella välitettiin aiempia vuosia enemmän metsätiloja.

Taimikonhoito tärkeää myös hiilen sidonnan näkökulmasta

Metsänhoitoyhdistyksen omat ja yrittäjämetsurit tekivät enemmän taimikonhoitoja kuin yhtenäkään edeltävänä kolmena vuotena. Tästä huolimatta taimikonhoitoja jää edelleen runsaasti tekemättä.

Taimikonhoidot ovat yksi tärkeimpiä puuston kasvuun ja samalla myös puuston tulevaan hiilensidontakykyyn vaikuttavia hoitotoimia. Metsä vaatii hoitoa yleensä jo heti viisi vuotta uudistamisen jälkeen. Mhy Mänty-Saimaan vuoden 2019 tavoitteena onkin lisätä runsaasti taimikonhoitojen määrää.

Mhy Mänty-Saimaassa työskenteli vuonna 2018 henkilötyövuosiksi muutettuna yht. 17 toimihenkilöä ja 11 metsuria. Tämän lisäksi sopimusyrittäjille tarjottiin töitä yhteensä n. 12 henkilötyövuoden verran. Vuosi 2018 oli kokonaisuutena toiminnallisesti hyvä. Liikevaihto kasvoi 4 %.

Tykkylumituhot kannattaa kartoittaa

Alkuvuonna 2019 puukauppaa on käyty Etelä-Savossa vuoden 2018 tahtiin. Kaakkois-Suomessa kauppaa on käyty n. 10 % vähemmän kuin edellisvuonna. Havutukin hintataso on Kymi-Savo alueella tullut hieman alaspäin huippulukemista. Kuitupuun hinta taasen on pysynyt melko ennallaan.

Kuluneena talvena oli poikkeuksellisia tykkylumijaksoja, jotka aiheuttivat tuhoja erityisesti varttuneissa kuusikoissa ja jonkin verran myös kasvatusmänniköissä. Metsänomistajien on hyvä käydä tarkistamassa tilanne omissa metsissään kevään aikana. Mikäli metsänomistajalla on metsävakuutus, kannattaa tarkastaa vakuutuksen laajuus ja tehdä tarvittaessa vahinkoilmoitus vakuutusyhtiöön.