Mhy Mänty-Saimaalla hyvä vuosi

17.3.2017

Metsänhoitoyhdistys Mänty-Saimaa ry:n kevätkokous pidettiin Savitaipaleella Olkkolan hovissa perjantaina 17.3.2017. Kokouksessa käsiteltiin vuoden 2016 toimintakertomus ja tilinpäätös. Puheenjohtajana kokouksessa toimi Jari Lantta.

Valtakunnan tasolla puukauppa kävi koko vuoden selvästi edellisvuotta vilkkaammin. Tukkipuun kysyntä oli kuitupuuta parempaa. Yksityismetsien puukauppamäärät kasvoivat selvästi vuoden 2015 luvuista. Mhy Mänty-Saimaan alueella puukauppaa käytiin arviolta 15-20 % vilkkaammin kuin edellisvuonna.

Mhy Mänty-Saimaan toimialueella (Mäntyharju, Savitaipale ja Mikkelin kaupungin Ristiinan ja Suomenniemen alueet) tehtiin puukauppaa vuonna 2016 yht. n. 700 000 m3 edestä. Tämä tarkoittaa puukauppatuloina n. 25 milj. euroa. Mhy kilpailutti n. puolet alueen puukaupoista. Vaikka vuosi 2016 oli vilkas puukauppavuosi, hakkuita voitasi kestävästi lisätä vielä lähes neljänneksellä.

Metsänhoitotöistä metsänuudistamista tehtiin mhy:n toimesta edellisvuotta edemmän. Taimikon varhaishoitojen määrää saatiin lisättyä kestävän metsätalouden rahoituslainsäädäntöön liittyvistä ongelmista huolimatta. Nuorten metsien harvennusmäärät jäivät sen sijaan aiempien vuosien määristä.

Mhy Mänty-Saimaassa työskenteli vuonna 2016 henkilötyövuosiksi muutettuna yht. 17 toimihenkilöä ja 14 metsuria. Tämän lisäksi sopimusyrittäjille tarjottiin töitä yhteensä n. 11 henkilötyövuoden verran.

Energiapuun heikko markkinatilanne ja kemera-lainsäädäntö heijastuivat nuorten metsien harvennusten määriin. Kokonaisuutena liiketoiminnan liikevaihto supistui 10 % edellisvuoteen nähden. Muilla työlajeilla ja asiantuntijapalveluilla pystyttiin paikkaamaan tilannetta ja Mhy Mänty-Saimaan tulos vuonna 2016 olikin 96 489 euroa positiivinen. Mhy:n talous on vakaalla pohjalla omavaraisuusasteen ollessa 83 %.