Mhy Mänty-Saimaa onnittelee alueensa uusia ministereitä

28.4.2017
Torstai 27.4. oli hieno päivä Etelä-Savossa. Peräti kaksi uutta ministeriä astuu tehtäviinsä maakunnastamme käsin. Maa- ja metsätalousministeriksi nousevan pertunmaalaisen Jari Lepän pitkä kokemus ja käytännönläheinen ote on enemmän kuin toivottua metsäpoliittisten asioiden hoitoon. Eduskunnassa Leppä on johtanut maa- ja metsätalousvaliokuntaa. Lisäksi hän on suuren valiokunnan sekä puhemiesneuvoston jäsen. 
 
Myös tuleva oikeusministeri,  mäntyharjulainen Antti Häkkänen, on kiinnostunut metsäasioista. Häkkänen pyörähti maaliskuussa Mhy Mänty-Saimaan Mäntyharjun toimistolla ja tiedustellakseen ja keskustellakseen puukaupan nykytilasta ja tämän hetken polttavista asioista metsäalalla sekä metsänomistajien mietteistä ja tuntemuksista. Toimistomme väki välitti kuulemiaan asioita eteenpäin.
 
Keskusteluissa sivuttiin puukaupan toimivuutta, verotuksen mielekkyyttä ja niin ajankohtaista kelirikko ongelmaa. Puheissa puntaroitiin mahdollisia keinoja vaikuttaa kelirikkoajan korjuuseen. Lääkkeeksi mietittiin yleisen tieverkoston korjaamista ja metsäteiden kunnostuksia. Tässä nousi ikuisuus kysymys – Kuka rahoittaa tämän kaiken?
 
Kemera-rahoitus koettiin ongelmalliseksi, arvaamattomuutensa ja liiallisen byrokratian vuoksi. Tämänkin voisi korjata metsävähennysosuuden kasvattamisella kemera-rahoituskelpoisissa työlajeissa. Antti Häkkäselle esitettiin toive eduskunnan suuntaan pitkäaikaisista ja realistisista päätöksistä, jotka olisivat kansantajuisia, sekä tukisivat paikallisia metsäalanyrittäjiä.
 
Suurimmaksi haasteeksi tällä hetkellä Suomen metsille Häkkänen näki EU suunnitteleman hiilinielu laskentatavan. Laskentatapa näkee ongelmana metsäpinta-alan pienenemisen, esitys ei huomioi Suomen puumäärän kasvunlisäystä. Tähän asiaan vaikutetaan kaikilla tasoilla, jotta Suomen kanta saadaan näkyviin.