Mhy Mänty-Saimaa kulotti Ristiinassa

07.8.2019

Metsänhoitoyhdistys Mänty-Saimaa kulotti Ristiinassa 6.8.2019.
Kulotuksen kohteena oli kahden hehtaarin kokoinen aukko, joka rajautui peltoihin ja pikkutiehen.