Metsästysasetukset muuttuivat, muutoksia hirven metsästykseen

06.10.2016

Muutoksia hirven metsästykseen

Syyskuun alkupuolella voimaan tulleet metsästysasetuksen muutokset vaikuttavat erityisesti hirven metsästykseen. Pitkään vaadittu korjaus naarashirven vasasuojaan toteutui, metsästysaikoja täsmennettiin ja pelloilla vahinkoa aiheuttavia hirvien metsästys on jatkossa mahdollista. On mieluisaa todeta, että kokonaisuutena asetukseen tehdyt muutokset ovat hyvin perusteltuja ja pääsääntöisesti myönteisiä.

Hirven metsästysaikoja koskevilla muutoksilla on haluttu varmistaa häiriötön kiima-aika.  Tämä merkitsi hirvenmetsästyksen aloitusajan siirtämistä nykyisestä parilla viikolla eteenpäin. Ensi syksystä alkaen varsinainen hirvenmetsästysaika alkaa lokakuun toisena lauantaina.

Peltohirvet ja Lapin hirvet kiikarissa jo syyskuussa

Peltohirvien kyttäysmetsästys tulee mahdolliseksi jatkossa syyskuun alusta alkaen. Peltohirvien lupia ei anota erikseen vaan ne kohdistuvat syksyn perusmetsästyksen lupakiintiöön. Jatkossa toivomme, että peltohirviä päästäisiin ampumaan jo elokuun puolella, koska suuri osa vahingoista ehtii tapahtua ennen syyskuun alkua.

Aiemmin vain Ylä-Lappia koskenut aikaisempi metsästysaika 1.-15.9. laajenee nyt koko Lapin maakunnan alueelle. Hirven metsästysaika päättyy joulukuun lopussa lähes koko Suomessa. Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kunnissa metsästysaika päättyy kuitenkin jo marraskuun lopussa poronhoitoon liittyvien syiden vuoksi.  Kaikki metsästysaikoja koskevat muutokset astuvat voimaan vasta ensi syksynä.

Uudistukseen jäi vielä kehittämisen varaakin. Otimme lausunnossamme esille, että saaristosta mantereelle siirtyville hirville olisi tarvittu mahdollisuus aiempaan metsästyksen aloitukseen ja toisaalta metsien taimikkotuhoja voitaisiin vähentää tammikuulle ajoittuvalla rajoitetulla metsästyksellä.  

Naarashirven vasasuojaan merkittävä täsmennys

Uuden asetuksen mukaan hirvinaaraan, jota saman vuoden vasa seuraa, rauhoitusaika päättyy lokakuun toisena lauantaina. Muutos tulee voimaan jo kuluvaa syksyä koskien.  Tämä ei käytännössä merkitse mitään muutosta nykyiseen metsästyskäytäntöön. Metsästäjän velvollisuus on edelleen toimia huolellisesti ja ehdottomasti jättää ampumatta naarashirvet, joiden vasat ovat havaittavissa. Muutos onkin mahdollisesta vahingosta seuraavassa rangaistuksessa. Oli täysin kohtuutonta että, huolellisesti ja vastuullisesti toimiva metsästäjä saattoi joutua käräjille ihan vaan vahingossa. Näitä olivat tilanteet, joissa selkeästi yksin passipaikalle ilmestyneen naarashirven kaadon jälkeen ilmenikin, että vasa oli sittenkin kulkemassa eri teillään emosta.  Vanha asetus johti käytännössä siihen, että varman päälle toimiva metsästäjä ei uskaltanut enää kaataa ollenkaan yksinäisiä naarashirviä. Tämä johti osaltaan liian naarasvoittoiseen hirvikannan rakenteeseen. Vasasuojaa koskevat muutokset ovat hyviä ja edistävät hirvikannan hoitoa ja säätelyä.

Muutoksia myös pienemmille hirvieläimille

Samassa yhteydessä metsästysasetukseen tehtiin täsmennyksiä myös  pienten hirvieläinten metsästysaikaan ja naaraiden vasasuojaan,  hirvieläinten pyyntilupien hakumenettelyyn sekä metsästyksessä sallittujen aseiden kaliiperivaatimuksiin. Näistä tärkein on se, että villisian metsästyksessä on jatkossa käytettävä samanlaista asetta kun karhun ja hirven metsästyksessä. 

 

Timo Leskinen, kenttäjohtaja   MTK metsälinja