Metsänomistaja, valmistaudu veroilmoituksen täyttöön

05.2.2019

Nyt alkaa lähestyä se hetki, kun metsänomistajan on aika kasata kokoon verovuoden 2018 meno- ja tulotositteet. Näiden avulla täytetään metsätalouden veroilmoitus sekä mahdollisesti veroilmoitus oma-aloitteisista veroista eli arvonlisäveroilmoitus.

Mikäli tuntuu siltä, että haluat apua ja neuvoa, voit kääntyä metsänhoitoyhdistyksen puoleen. Apua tarvitessasi voit pirauttaa esimerkiksi metsänhoitoyhdistys Mänty-Saimaan Markku Lopperille.

-Mhy Mänty-Saimaa tekee vuosittain noin sata metsäveroilmoitusta, Markku Lopperi arvioi. Vaikka Markun oma työpiste sijaitsee Mäntyharjulla, palvelee hän metsänomistajia koko metsänhoitoyhdistys Mänty-Saimaan alueella.

Palvelua kaikille metsänomistajille

Apua metsäveroasioissa saavat tietenkin yhdistyksen jäsenet, mutta ei muitakaan metsänomistajia käännytetä. Palvelun laajuus riippuu asiakkaan toiveista, niin metsäveroilmoitus kuin arvonlisäveroilmoitus tehdään ihan valmiiksi asti, mutta myös pelkkää neuvontaa on saatavilla.

-Palvelua käyttäviin kuuluu niin yhtymiä, kuolinpesiä kuin yksittäisiä metsänomistajiakin, Lopperi luettelee. Suurin osa metsänomistajista on ALV-velvollisia. Ikäjakauman Lopperi sanoo vaihtelevan. Nuoremmat metsänomistajat ovat yleisesti niitä, jotka kysyvät neuvoa ja vanhemmasta väestöstä löytyy niitä, jotka haluavat ostaa koko palvelun.

Vuosi 2019 tuo muutoksia veroilmoitusten jättöpäiviin. Jatkossa jokaisen metsänomistajan on annettava metsäveroilmoitus viimeistään 28.2. Samaan päivämäärään mennessä on ilmoitettava ja maksettava arvonlisävero. Metsätalouden veroilmoituksen voi palauttaa edelleen paperilomakkeella tai vaihtoehtoisesti sähköisessä muodossa OmaVero -palvelussa. 

-Osaan varautua siihen, että vielä viimeisenä mahdollisena päivänä tullaan kysymään neuvoa, mutta kyllä se helpottaa, jos metsänomistaja olisi asiasta yhteydessä jo helmikuun alkupuolella, Markku tuumaa.

Ota kaikki kuitit talteen!

Asiakkaalla tulisi olla mukanaan kaikki metsätalouteen liittyvät kuitit sekä tiedot verovuoden puukaupoista. Jos metsänomistaja on tehnyt vuoden aikana yhteistyötä metsänhoitoyhdistyksen kanssa, kuitit löytyvät myös sieltä. Asiakkaan olisi myös syytä olla perillä metsävähennysoikeudestaan ja matkakuluista sekä mahdollisista Kemera-tuista tai vakuutuskorvauksista.

-Jos metsänomistaja on ostanut metsätiloja, on muistettava itse pitää tarkkaa kirjaa metsävähennyksestä ja käytettävässä olevasta määrästä. Se ei tule veroilmoitukseen merkatuksi automaattisesti eikä verottaja seuraa metsävähennyksen käyttöä, muistuttaa Lopperi.

Kuitteja ja tositteita ei tarvitse lähettää verottajalle veroilmoituksen mukana, mutta kuitteja on säilytettävä vähintään kuusi vuotta verovuoden päättymisestä lukien, sillä verottaja voi pyytää muistiinpanot tositteineen nähtäväksi jälkikäteen.

  • Puun myyntitulot ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa metsätalouden veroilmoituksella 2C.
  • Arvonlisäveron osuus ilmoitetaan erikseen arvonlisäveroilmoituksella.
  • Puun myyntitulona verotetaan tulo, joka on saatu omasta metsästä myydystä puutavarasta, esim. tukeista, pylväistä, kuitupuusta, haloista, pilkkeistä, hakkeista tai muusta metsäenergiapuusta, joulupuista ja koristehavuista.
  • Metsätalouden veroilmoitus annetaan vain silloin, jos on metsätalouden tuloja tai menoja tai varauksiin ja metsävähennyksiin liittyviä tietoja.
  • Metsätalouden tuloa verotetaan pääomatulona. Pääomatulojen veroprosentti on 30 % ja yli 30 000 euron pääomatuloista veroa maksetaan 34 %.
  • Arvonlisäveroverovelvollisuuden raja on 10 000 €.
  • Myyntitulot ilmoitetaan aina sen vuoden tulona, kun maksu on saatu, vaikka hakkuu olisikin tehty eri vuonna.

Lähde: Vero.fi

Teksti ja kuva: XAMK:n metsätalousinsinööriopiskelija Annika Viskari