Mäntyharjuun taas uusi elinympäristö hiiltä tarvitseville lajeille - kulotus onnistui hyvin

13.7.2017

Mäntyharjussa kulotettiin reilun hehtaarin uudistusala tällä viikolla. Sää oli otollinen ja kulotus eteni käsikirjoituksen mukaan. Sadekin saapui sopivasti illaksi.

 

Kulotuksen avulla valmistellaan maa tulevalle puusukupolvelle. Kulotus lisää maan ravinnepitoisuutta ja vähentää joksikin aikaa taimien kanssa kilpailevaa aluskasvillisuutta. Lämpöä eristävän humuskerroksen ohetessa, maa lämpenee kesällä aiempaa nopeammin. Kulotuksen tiedetään myös vähentävän tuhohyönteisiä ja juurikääpää.

 

Metsien monimuotoisuuden kannalta kulotus on erittäin tärkeä toimenpide. Monet eliölajit ovat riippuvaisia paloalueista. Vain palaneissa metsissä esiintyy noin 30 hyönteislajia, joista suurin osa on kovakuoriaisia. Joidenkin kasvilajien siemenet itävät vasta kun ne saavuttavat hetkellisen korkean lämpötilan. Kuloalueilla viihtyviä lajeja ovat mm. kulolatikka, huhtakurjenpolvi ja palosirkka. Nämä lajit ovat harvinaistuneet metsäpalojen vähennyttyä. Viimeisimmän uhanalaisluokituksen mukaan metsäpaloalueita elinympäristönään käyttäviä uhanalaisia tai silmälläpidettäviä lajeja on yli 120 kappaletta.