Lannoitusta ensi kesälle?

22.2.2018

Harva sijoitus tuottaa 15 % vuositasolla. Lannoituksella tämä on mahdollista.  Lannoitus kannatta erityisen hyvin varttuneissa kasvatusmetsissä. Tutkimusten mukaan lannoitus vaikuttaa puuston kasvuun 6-8 vuotta ja tuona aikana kasvunlisäys on n. 20 m3 verrattuna lannoittamattomaan kohteeseen. Lannoitus kannattaa kohdistaa kuvioille joilla on parhaat edellytykset tukkipuun tuottamiselle.

Kasvatuslannoituksen lisäksi, lannoitus kannattaa myös kohteilla, joissa on ravinnehäiriöitä. Näitä kohteita ovat mm. boorin puutteesta kärsivät kuusikot sekä runsastyppiset turvemaat. Boori ja tuhka ovat lääke näiden kohteiden kasvukuntoon saattamiseen. Tuhkan levitykseen on mahdollista saada tietyin edellytyksin myös Kemera-tukea.

Kysy lisää omalta metsäasiantuntijaltasi.