Lannoitus on ilmastoteko seuraaville sukupolville

10.1.2020

Lannoitus on erittäin hyvä investointi taloudellista tuottoa arvostavalle metsänomistajalle. Tälle investoinnille voit saada jopa 15 % vuotuisen koron. Lannoitus on kuitenkin paljon muutakin kuin euroja. Hiilidioksidin lisääntyminen ilmakehässä on todellinen haaste. Merkittävimmässä roolissa on toki päästöjen vähentäminen, mutta hiilidioksidin sidonnan lisääminen on ehkä seuraavaksi tärkeintä. 

Luonnonvarakeskuksen tutkijat Hannu Hökkä ja Jyrki Hytönen ovat tutkineet turvemaiden hoidon erityispiirteitä. He ovat todenneet tuhkalannoituksen lisäävän turvemailla huomattavasti puuston neulasmassaa ja kasvua. Kun suuri neulasmassa pidättää sadetta ja haihduttaa vettä, pohjaveden taso laskee. Kasvupaikan kuivuminen taas johtaa yhä parempaan kasvuun.

Kyse on siis positiivisesta kierteestä. Parasta tässä kaikessa on, että tuhkalannoituksen avulla voidaan jopa korvata metsien ojittaminen. Vaikka kunnostusojitusten vesistövaikutuksen huomioidaan tänä päivänä erittäin hyvin, on useissa tapauksissa kuitenkin parempi jättää ne kaivamatta. Miksi et korvaisi ojitusta luonnontuotteella, eli puuntuhkalla?

Toteutamme tänä vuonna yhteislannoituksia koko toimialueellamme. Tuhkalannoituksen lisäksi lannoitusta tehdään kemiallisila lannoitteilla. Terveyslannoituksiin on mahdollista saada tukea

Pyydä tarjous metsälannoituksesta metsäasiantuntijaltasi!

 

Lannoituksen vaikutuksia

Vesistöt: Lannoituksissa jätetään reilut suojakaistat vesistöjen ja metsälain erityisen tärkeiden elinympäristöjen varteen. Kemialliset lannoitteet levitetään ainoastaan sulan maan aikana. Pohjavesialueilla ei käytetä kemiallisia lannoitteita.

Metsien keräilytuotteet: Lannoitusten on todettu lisäävän sieni- ja marjasatoa. Luomusertifioiduissa metsissä ei sallita kemiallista lannoitusta.

Hiilen sitoutuminen: Puusto sitoo yhteyttämisen kautta hiilidioksidia itseensä ja varastoi sitä itseensä. Lannoitteiden valmistuksessa, kuljetuksessa ja levityksessä vapautuu hiilidioksidia 1/15 siitä, mitä lannoituksen avulla saatava puun lisäkasvu sitoo. Lannoitus on siis ilmastoteko parhaimmasta päästä.  

Metsän terveys: Juurikäävän vaivaamia alueita ei kannata lannoittaa. Sairaat puut eivät pysty hyödyntämään lannoitteita. Terveisiin metsiin lannoitus ei tuo juurikääpää. On todettu, että lannoitus voi lisätä lumenmurtoja ja myrskytuhoja muutaman vuoden ajan lannoituksesta. Oikea-aikaisella harvennuksella ja lannoituksen ajoituksella riskiä voidaan vähentää. Lannoitus ei estä sieni- ja hyönteistuhoja, mutta auttaa puustoa elpymään tuhon jälkeen. Joitakin kasvuhäiriöitä aiheuttavia ravinneongelmia, kuten boorinpuutetta, hoidetaan lannoituksella.

Riista: Lannoitus lisää pintakasvillisuutta ja näin ollen myös riistan ravintokasveja. Myös marjasadon lisääntyminen hyödyttää riistaa.

Puun laatu: Lannoitus nopeuttaa puuston järeytymistä. Järeästä puusta saadaan suurempi osuus parhaiden laatuluokkien sahatavaraa kuin ohuesta rungosta. Tutkimusten mukaan lannoitus vaikuttaa puuaineen tiheyteen ja lujuuteen vain vähän. Lannoitetussa puussa vaalean kevätpuun osuus tummaan kesäpuuhun nähden lisääntyy hiukan. Kevätpuun osuuden lisääntyessä pienenee puuaineen tiheys noin 2–5 %.