Kolakan stipendit kolmelle

10.2.2017

Suomenniemeläisille maa- ja metsätalouden opiskelijiolle myönnettävät ns. Kolakan stipedit olivat loppusyksystä. Hakemuksia saapui kolme. Kaikki hakijat täyttivät ehdot ja Mhy Mänty-Saimaan hallitus myönsi 500 euron apurahan Tomi Punkalle, Mikko Salopellolle ja Matti Tamperille.

Kolakan säätiön historia juontaa juurensa Suomenniemen Metsänhoitoyhdistyksen aikaan. Noin 30 vuotta sitten yksityinen maanomistaja luovutti 7 ha:n metsäpalstansa mhy:lle. Lahjoittaja halusi, että tuotto käytetään suomenniemeläisten nuorten maa- ja metsätalouden opiskelijoiden opintostipendeihin. Vuoden 2009 fuusion jälkeen Kolakka on ollut Mhy Mänty-Saimaan omistuksessa, mutta toimintaperiaate kunnioittaa lahjoittajan tahtoa.