Kirjanpainajilla suotuisa kesä - osa vaikutuksista realisoituu ensi kesänä

10.9.2018
 
Mhy Mänty-Saimaa on ollut tänä kesänä monen muun mhy:n tavoin mukana suorittamassa kirjanpainajaseurantaa Luken tutkija Heli Viirin ohjauksessa.
 
Savitaipaleen kirjanpainajakoeala on käyty katsomassa jo kuusi kertaa tänä kesänä. Kirjanpainajia on ollut siellä vähemmän kuin muualla Itä-Suomessa.Vielä ei olla lähellä kirjanpainajakannan suhteen ns. kriittistä rajaa. Koealueen ympäristöäkään tarkasteltaessa 300m säteellä ei löytynyt pystykuivia kuusia.
 
Tutkija Heli Viiri kertoo, että ennätyslämmin kesä on tehnyt tehtävänsä ja kirjanpainajalla on ollut hyvä lisääntymismenestys. Tänä kesänä kirjanpainajat kuoriutuivat ennen lain määräämiä puutavaran poistopäivämääriä, mikä tulee vaikuttamaan osaltaan kannan kasvuun. 
 
On odotettavissa, että kuoriutuu vielä toinen sukupolvi, Viiri kertoo. Tämä toteutuu, koska lämpösummassa saavutetaan kasvukauden aikana 1500 d.d. Uutta munintaa tapahtuu sekä tämän kesän uusien yksilöiden että vanhojen emojen ja koiraiden lisääntyessä jo toisen kerran. Eli varttuneet kuuset ovat pitkin kesää alttiina kirjanpainajien iskeytymiselle
 
On varmaa, että ensi kesänä kirjanpainajakannat ovat monin paikoin korkeammalla tasolla kuin tänä kesänä, joten tuulenkaatojen ja kuoripäällisen puutavaran poisto ajoissa on ensi kesänä erittäin tärkeää.