Kirjanpainajat ovat alkaneet parveilla - heikkokuntoiset kuusikot alttiita tuhoille

26.5.2016

Kirjanpainajien parveilu on alkanut. Kuiva ja lämmin alkukesä on ollut niille suotuisa. Kirjanpainajat lisääntyvät tuulen kaatamissa puissa, kuusipinoissa sekä heikkokuntoisissa pystypuissa. Hyvin runsaana esiintyessään kirjapainajat voivat käydä myös terveiden puiden kimppuun. Kirjanpainajasta kärsivä kuusi voi olla normaalin vihreä ja terveen näköinen. Kirjanpainajan läsnäolon voi tunnistaa kuorella olevista sisäänmenorei’istä, joiden ympärillä on ruskeaa purua. Kirjanpainajat syövät kuusen nilakerrosta ja katkaisevat nestevirtaukset puun rungolla, jolloin kuusi ennen pitkää kuivaa pystyyn. Kirjanpainajatuhoille alttiita kohteita ovat etenkin avohakkuualojen reunakuusikot sekä muista syistä (ikä, ylitiheys,..) hekentyneet kuusikot.

Lisätietoja kirjanpainajasta: http://www.metla.fi/metinfo/metsienterveys/lajit_kansi/iptypo-n.htm