Hyvä kysyntä puumarkkinoilla jatkuu

10.9.2018

Kotimaan ja keskeisten vientimarkkinoiden talouskasvu on kehittynyt suotuisasti. Puupohjaisilla tuotteilla on hyvin kysyntää ja kotimaista puuta on jalostettu ennätystahtiin. Sellun hinta on edelleen noussut ja sahatavaran vienti- ja tuotantomäärät ovat korkealla. Myös sahatavaran, erityisesti mäntysahatavaran, hinta on noussut edellisvuoteen nähden.

Suomen yksityismetsistä myytiin tammi-kesäkuussa puuta 15 % enemmän kuin edellisvuoden vastaavana aikana. Mhy Mänty-Saimaan alueella on viikon 34 loppuun mennessä yksityismetsien kauppa ollut hieman maltillisempaa. Lisäystä edellisvuoteen on Metsäkeskuksen hakkuuaikomustilastojen perustella kuitenkin n. 7 %.

Vilkas kysyntä on tuonut puukauppaan lisäväriä. Ostajat kilpailevat leimikoista muullakin kuin puun hinnalla. Bonukset, takuuhinnat, havujen ylihinnoittelu, ensiharvennusten hinnoittelu harvennuksena, jne. ovat myös keinoja pitää kuitupuun tilastoitava hinta alhaalla.

Mhy Mänty-Saimaan alueella puun ostajia on lähes kymmenen ja jos listaan lisätään ne tahot, jolle Mhy välittää puuta, ostajia on viitisentoista. Yhden ja ainoan ostajan kanssa toimiminen, on aina valinta, jolla voi olla huomattavia taloudellisia vaikutuksia. Puun takuuhinta ei lohduta siinä vaiheessa, jos kaikki muutkin suostuvat myymään puunsa alihintaan. Tukin katkonnan vaikutus lopputulokseen voi lisäksi olla jopa 4 €/m3.

Mhy:n yksi keskeinen tehtävä on auttaa metsänomistajia puukaupassa. Kaikkein vaivattomin puukauppa, jossa ajetaan aidosti metsänomistajan etua, on mhy:n toimeksiantona tehtävä kauppa. Tästä palvelusta perimme toki maksun, mutta se maksu maksaa itsensä takaisin.