Hoida metsäsi kuntoon ja hyödynnä kemera-tuki

24.5.2017

Hoidettu metsä tuottaa hyvin. Riippumatta siitä, teetkö hoitotyöt itse vai teetätkö ne, metsänhoitoon tarkoitetut tuet kannattaa hyödyntää. Lisätietoja saat kysymällä. Älä epäröi ottaa yhteyttä.

 

Taimikon varhaishoito

 • kohteen minimipinta-ala 1,0 ha (voi koostua useasta 0,5 ha kuviosta)
 • keskipituus työn jälkeen 0,7-3,0 m
 • poistuma min. 3000 r/ha
 • työn jälkeen max. 5000 r/ha
 • tuki 160 €/ha

Nuoren metsän hoito

 • kohteen minimipinta-ala 2,0 ha (voi koostua useasta 0,5 ha kuviosta)
 • keskipituus työn jälkeen yli 3,0 m
 • pohja-pinta-alalla painotettu keskiläpimitta ennen käsittelyä rinnankorkeudelta enintään 16 cm
 • poistuma min. 1500 r/ha
 • tiheys työn jälkeen enintään 3 000 r/ha
 • tuki 230 €/ha
 • jos kerätään hoidon yhteydessä syntyvää pienpuuta vähintään 35 m3/ha, tukeen lisätään 200 €/ha

Suometsän hoito

 • kohteen minimipinta-ala 2,0 ha
 • tuki 30 % hankkeen kokonaiskustannuksista ja 60 %, jo alue yli 5 ha

Metsätien perusparannus

 • vähintään 500 m
 • yli 30 % metsätalouden kuljetuksia
 • tuki 35 % hankkeen kokonaiskustannuksista

Uuden metsätien tekeminen

 • vähintään 500-800 m (riippuu arvioidusta vuotuisesta hakkuumäärästä)
 • tuki 20 % hankkeen kokonaiskustannuksista

Metsän terveyslannoitus

 • kohteen minimipinta-ala 2,0 ha (voi koostua useasta 0,5 ha kuviosta)
 • turvemaille, joiden ravinnetaso on vähintään puolukkaturvekangasta vastaava
 • tuki 30 % hankkeen kokonaiskustannuksista
 • ainoastaan tuhka – ja boorilannoitukset

Ympäristötukisopimukset ja luonnonhoitotyöt

 •  tuki määräytyy erikseen kohteen mukaan

Kaikista rahoitettavista toimenpiteistä on tehtävä hakemus ennen työn aloittamista. Hankkeiden suunnittelun ja toteutusselvityksen kustannukset sisältyvät hankkeen kokonaiskustannuksiin.