Asetu ehdolle valtuuston vaaleissa

06.7.2016

Metsänhoitoyhdistysten valtuustojen vaalit käydään sykyllä 2016. Ehdokasasettelu on käynnissä. Mhy Mänty-Saimaan valtuustoon valitaan 24 valtuutettua ja 4 varavaltuutettua.

Lain metsänhoitoyhdistyksistä 15 §:n mukaan jäsenten päätösvaltaa käyttävät jäsenten ehdottamat ja jäsenten vaaleilla valitsemat valtuutetut, jotka muodostavat valtuuston.

Metsänomistajuudelle ja jäsenyydelle tilanne 1.1.2016 on tärkeä. Yhdistyksen vaalikelpoisia jäseniä ovat  metsää kalenterivuoden alkaessa omistaneet henkilöt tai yhteenliittymät. Jos jäsen eroaa vuoden aikana, jäsenyys kuitenkin päättyy, kun eroilmoitus saapuu yhdistykselle. Jäsenyydestä eronneilla metsänomistajilla ei ole äänioikeutta tai vaalikelpoisuutta, jos eroaminen on tapahtunut ennen äänioikeusrekisterin vahvistamista 7.10.

Jos metsän omistaja ja metsänhoitoyhdistyksen jäsen on yhtymä, yhteisö, yhteisetuus tai puolisot yhteisesti, metsänomistajilla on yksi yhteinen ääni. Toisin sanoen puolisoilla on yksi yhteinen ääni, jos he omistavat tilan yhdessä. Jos molemmat puolisot omistavat yhteisen omistuksen lisäksi erikseen omat tilat, on heillä molemmilla lisäksi oma omistajakohtainen äänioikeus.
Kuolinpesän tai yhtymän äänioikeus on edellä mainittujen metsänomistajien äänioikeuden kaltainen eli yhtymällä on yksi yhteinen ääni.

Vähintään kahdella yhdistyksen äänioikeutetulla jäsenellä on oikeus asettaa ehdokkaita valtuustovaaleihin. Metsää yksin omistavien henkilöiden lisäksi kuolinpesän tai muun yhteenliittymän yksittäiset jäsenet voivat asettua ehdolle. Ehdokkaaksi asettuvan on oltava 18 vuotta täyttänyt.

 

Asetu ehdokkaaksi tai aseta ehdokas: http://www.mhy.fi/vaalit/asetu-ehdokkaaksi