Toimintaohjeita myrskytuhoissa Lounametsän alueella

13.12.2013

Seija -myrsky on kaatanut puita paikoin. Totaalituhoa ei ole tullut ja talvella puu ei pilaannu, joten korjuulle on aikaa. Jos mahdollista, toivomme metsänomistajan tarkistavan metsät omatoimisesti. Erityisen alttiita mysrkytuhoille on 2-3 vuoden aikana harvennetut tai uudistetut metsät. Mikäli kaatuneita tai katkenneita tukkipuita on yli 20 kpl tai kutitupuuta 50-100 kpl tee vahinkoilmoitus vakuutusyhtiöön (mikäli sinulla on metsävakuutus).

Myrskytuhoista ota yhteyttä oman alueesi metsäasiantuntijaan/metsäesimieheen puhelimitse tai sähköpostitse.

Ohjeita eri tapauksissa:

Myrskytuho metsässä

Jos metsäsi on vakuutettu, ota yhteyttä vakuutusyhtiöösi tarkempia ohjeita saadaksesi. Isommissa vahingoissa vakuutusyhtiö pyytää vahinkoarviota meiltä tai pyytää sinua hankkimaan vahinkoarvion. Pienemmissä vahingoissa eri yhtiöiltä löytyy erilaisia käytäntöjä niistä tarkemmin yhtiöiden kotisivuilta tai yhtiöstä. Sivun alalaidasta linkkejä eri yhtiöiden metsävakuutusten sivuille. Vakuutusyhtiö ei maksa sellaisen arvion tekemisestä, jota se ei ole tilannut metsänhoitoyhdistykseltä (tai pyytänyt asiakasta tilaamaan). Tämän vuoksi tee ensin vahinkoilmoitus vakuutusyhtiöön ja sitten ota yhteyttä meihin.

Mikäli metsääsi ei ole vakuutettu, ota yhteyttä/jätä yhteydenottopyyntö alueesi metsäasiantuntijalle tai metsäesimiehelle. Otamme yhteyttä sinuun, kun saamme ruuhkaa purettua.

Myrskytuhopuiden omatoimisessa korjuussa, on syytä ottaa huomioon työturvallisuus. Video työskentely myrskytuhometsässä työturvallisuuskeskuksen sivuilla, huom! Avaa video sivun oikeassa laidassa olevasta linkistä. Turvallisinta olisi jättää myrskytuhopuiden korjaus ammattilaisille. Huomatkaa: Myrskyn kaatamien puiden sekaan ei saa missään tapauksessa mennä. Kaatuneissa puissa on erilaisia jännitteitä, jotka saattavat laueta varsinkin niitä katkottaessa. Myös pystyyn jääneet kantopaakut ovat vaarallisia, kun niistä on runkopuu irrotettu. Kantopaakku voi painaa reilusti yli 1000 kiloa ja se voi pienestäkin töytäisystä laueta takaisin maahan.

Metsänuudistamiseen voidaan myöntää Kemera-tukea silloin, kun myrskytuho edellyttää alueen metsittämistä viljelemällä. Tämä edellytys täyttyy, kun kasvatuskelpoisen puuston määrä tuhon jälkeen alittaa metsien kestävästä hoidosta ja käytöstä annetussa asetuksessa (1234/2010) säädetyn puuston vähimmäismäärän kasvatushakkuun jälkeen (ns. lakirajan). Metsänuudistamishankkeen koon tulee olla vähintään 0,5 ha. Tukea metsänuudistamiseen voi saada tuhoutuneen puuston kehitysluokasta riippumatta lukuun ottamatta siemenpuu- ja suojuspuualoja. Kysy lisää oman alueesi metsäasiantuntijalta.

Myrskytuho kotipihalla

Mikäli puu on kaatunut rakennuksen päälle ja se on vaaraksi pitää ottaa yhteyttä hätäkeskukseen. Jos hengenvaaraa ei ole ota yhteyttä paikallisen vpk:n puhelinnumeroon. Metsänhoitoyhdistys ei pysty tällä hetkellä auttamaan muita kuin yhdistyksen jäseniä ja heitäkin lähinnä vahinkojen arvioinneissa ja puiden korjuun arvioinnissa.

Myrskytuho sähkölinjan läheisyydessä tai päällä

Ota yhteyttä omaan sähköyhtiöösi, puiden korjaaminen sähkölinjoilta kuuluu sähköyhtiön töihin, emmekä voi auttaa niiden korjaamisessa.

Linkkejä:

Pohjola-yhtiöiden ohjeet myrskyvahinkotapauksissa

LähiTapiolan tiedote myrskyvahinkojen ilmoittamisesta

If-yhtiöiden tiedote myrskytuhoista