Tiedote Lounametsän johtaja- ja metsäpäällikkönimityksistä 27.3.2020

27.3.2020

Metsänhoitoyhdistys Lounametsän hallitus on 26.3.2020 pitämässään kokouksessa valinnut uudeksi yhdistyksen johtajaksi Mhy Lounametsän metsäpäällikön Hannu Justenin Raumalta. Metsäpäällikön tehtävät siirtyvät aiemmin metsäenergia-asiantuntijana toimineelle Valtteri Katunpäälle. Kumpikin on hoitanut uusia tehtäviään jo vt:nä helmikuun alkupuolelta asti.