Pyhärannassa laaja metsäpalo -Lounametsä huomioi riskit hakkuissa

19.7.2018

Pyhärannassa paloi arviolta 70-100 hehtaaria metsää heinäkuussa. Kuuma ja kuiva ilma nostaa metsäpaloriskiä, jolloin palo voi lähteä pienestäkin avotulesta ja kipinästä. Suuren metsäpaloriskin vuoksi kaikissa mhy Lounametsän hakkuutyömailla on ehdoton tela- ja ketjukielto, eli hakkuu/ajokoneet eivät saa käyttää teloja työmailla.

Toukokuusta alkaen olemme kehottaneet yrittäjiä riisumaan telat/ketjut pois, mikäli on ollut metsäpalon riski. Tämän lisäksi olemme ohjeistaneet yrittäjiä äärimmäiseen varovaisuuteen työmailla.

Alueellamme on ollut myös muita metsäpaloja, jotka on saatu taltutettua nopeasti. Metsäpalon aiheuttamat vahingot voidaan arvioida vasta kun palo on sammutettu kokonaan ja alueella on turvallista liikkua. Mikäli metsätilanne on paloalueella, suosittelemme ottamaan yhteyttä metsänhoitoyhdistyksemme asiantuntijaan. Mikäli metsävakuutuksenne kattaa metsäpalon, pitää vahinkoilmoitus jättää suoraan vakuutusyhtiölle.