Puukauppa käy kiivaasti

lounametsa

Puukauppa on käynyt Mhy Lounametsän alueella keväällä ja erityisesti kesän alussa kiivaasti. Lopputuotemarkkinoiden epävarmuus ei ole merkittävästi heijastunut kotimaisen puun kysyntään. Kysyntä tulee Luken mukaan myös jatkumaan, ja erityisesti kuidun ja energiapuun kysynnän arvioidaan pysyvän korkeana.

Puun hinnat ovat pysyneet metsänomistajan kannalta hyvällä tasolla. Hakkuita ei kannata nyt pantata, sillä oikea-aikaisilla harvennuksilla edesautetaan elinvoimaisempaa ja parempilaatuista puustoa sekä nopeutetaan puiden järeytymistä, muistuttaa metsäpäällikkö Valtteri Katunpää. Myös päätehakkuut kannattaa tehdä ajallaan, sillä puun vanhetessa myös lahovaurioiden ja hyönteistuhojen riski voi kasvaa.

Puukaupassa katkonnalla on merkitystä – Mhy:n ammattiapu antaa parhaan turvan

Metsänomistajan miettiessä puukauppaa, kannattaa pitää mielessä, että ostajan ja myyjän intressit ovat erilaiset. Ostajilla on intressissä ostaa tai pikemminkin katkoa puuta niillä mitoilla, mihin he edelleen toimittavat puuta. Tähän vaikuttavat pituus ja paksuus. Pienet erot saattavat muuttua useammaksi tuhanneksi euroksi lopullisessa puukauppatilissä.  Puun hinta/m3 ei siten läheskään aina ole merkityksellisin tekijä, vaan se miten hyvin tukkipuuta ostaja hyödyntää käytännössä.

Metsänhoitoyhdistysten roolina on auttaa metsänomistajia puukaupassa ja turvata myyjän edut. Mhy:t kilpailuttavat ostajat sekä valvovat korjuuta ja mittoja. Toteutuneita puukauppoja on seurattu ja kirjattu vuosia, miten yhtiöt käytännössä puuta katkovat eri leimikoilta. Tämän perusteella voidaan todeta, että sama ostaja ei aina ole paras valinta kaikilla leimikoilla, ja sopimuksen ehtoja täytyy osata tulkita.

Maanantain Ylen A-studiossa käytiin hyvää keskustelua puukaupasta. Jos ohjelma jäi katsomatta, näet tallenteen YleAreenasta >>

Ajankohtaista

 1. Olemme koulutuksessa 12.-14.9.

  Olemme koulutuksessa 12.-14.9.

  Lounametsä

  Toimistomme ja asiakaspalvelumme ovat suljettuina koulutuksen vuoksi ti 12. - to 14.9. Pyydämme yhteydenotot sähköpostilla tai jätä asiantuntijalle viesti vastaajaan.

  Lue lisää
 2. Uusi metsätietojärjestelmä käyttöön syyskuussa

  Uusi metsätietojärjestelmä käyttöön syyskuussa

  Lounametsä

  Mhy Lounametsä siirtyy syyskuussa käyttämään uutta Leafpoint-metsätietojärjestelmää. ”Uuden ohjelmiston avulla pystymme tarjoamaan käyttöönoton vaatiman siirtymäajan jälkeen entistä parempaa ja monikanavaisempaa palvelua”, kertoo Mhy Lounametsän johtaja Hannu Justen.

 3. Myrsky riepottelee - tarkasta tuhot

  Myrsky riepottelee - tarkasta tuhot

  Lounametsä

  Metsätuholaki velvoittaa metsänomistajia korjaamaan myrskytuhopuut, jos lain määrittelemät rajat ylittyvät. Mhy Lounametsä suosittelee tarkastamaan tilanteen pikaisesti myrskyn jälkeen.

2023 © Metsänhoitoyhdistykset