Puukaupassa loppuvuoden kiri

25.11.2020

Puukauppaa on tehty viime vuotta kovempaa tahtia kesän jälkeen. MHY Lounametsän leimausmäärä on jo noussut koko viime vuoden määrän tasolle, vaikka alkuvuonna jäätiin määrissä jälkeen. PTT arvioi metsäalan suhdanteiden kääntyvän ensi vuonna paremmiksi, mikä vaikuttaa myös puukaupan ja hakkuumäärien kasvuodotuksiin. Kuitupuun kysyntätilanteeseen vaikuttaa Itämeren altaan ympärysvaltioiden kova tarjonta.

 

 

Uudistushakkuilla kysyntää

Puun ostot ottavat loppukiriä erityisesti tukkipuun kysynnän vetämänä. Havutukkien kysyntään vaikuttaa sahatavaran kysynnän kasvu sekä pystyvarastojen niukkuus. Tukkipuukohteet menevätkin puukaupasta lähes suoraan korjuuseen. Merkittävää Lounametsän alueella on, että mäntytukillakin on pitkästä aikaa hyvä kysyntä.

MHY Lounametsän asiantuntijoilta apua

Kun metsänomistajana pohdit, mitä toimenpiteitä on ajankohtaista ja kannattavaa tehdä metsässäsi, käänny MHY Lounametsän asiantuntijoiden puoleen. Taimikonhoitoon ja nuoren metsän kunnostukseen meillä on ainoana toimijana tarjota useista vaihtoehdoista puustoon koon ja poistuman huomioiden sopivin ja taloudellisin vaihtoehto - tehtävämme on huolehtia metsänomistajan eduista.