MHY Lounametsän valtuuston päätöksiä

03.12.2020

Mhy Lounametsän valtuusto hyväksyi syyskokouksessaan ke 2.12. vuoden 2021 suuntaviivat, uudet säännöt ja päätti hallitusvalinnoista. 

Valtuuston kokous pidettiin koronatilanteen takia jo toisen kerran tänä vuonna hybridi-kokouksena. Valtuutettujen oli mahdollista tulla paikan päälle Raision Hintsaan tai osallistua etänä. Suurin osa oli valinnut etämahdollisuuden. Kokous oli neljävuotisen valtuustokauden viimeinen. Juuri pidettyjen valtuustovaalien tulokset julkistetaan 7.-8.12. ja uusi 38 hengen valtuusto aloittaa toimintansa ensi vuoden alusta. 

 

MHY Lounametsän johtaja, Hannu Justen kertoi näkymistä seuraavasti: 

MHY Lounametsän odotukset ovat tulevalta vuodelta paremmat kuin viime vuonna tähän aikaan. Puukauppa käy hyvin, joskin tukin ja kuitupuun epäsuhta tuo haastetta. Lämpimät säät haittaavat puunkorjuuta ja vähentävät energiapuun tarvetta. 

Kilpailun lisääntyminen näkyy puunosto- ja metsänhoitopalveluiden runsaana tarjontana. Tukin kova kysyntä ja kesä- ja kelirikkoleimikoiden puute on varmasti osasyynä tämän hetken tilanteeseen, arvioi Justen.

 

Edunvalvontatarve metsäasioissa on kasvanut suuresti, kun metsätalouden hyväksyttävyyttä ja toimivia, taloudellisia ja ympäristönkin kannalta hyviä metsänhoito- ja käsittelytapoja kyseenalaistetaan ennen näkemättömällä tavalla. Metsänkäsittelyssähän huomioidaan PEFC-sertifioinnin lisäksi kaikki velvoittavat asiat. Myös valtuustossa mieliä kirvoitti kategorinen avohakkuiden lopettamisvaatimus. Muualla maailmassa puuntaimien istuttaminen katsotaan suureksi ympäristöteoksi, kun taas kotimaassa siitäkin pyritään metsänomistajia syyllistämään.  

 

Sääntömuutos hyväksyttiin 

Valtuuston merkittävä päätös oli MHY Lounametsän sääntömuutoksen hyväksyminen. Sääntömuutos vahvistaa Metsänomistajat-ketjua ja metsänhoitoyhdistyksien ja MTK:n suhde tiivistyy.  Jatkossa metsänhoitoyhdistyksen jäsenet ovat myös MTK:n jäseniä. Asia tulee näkymään myös jäsenmaksussa, missä edunvalvontamaksun osuus ja mhy:n jäsenmaksu tulevat näkymään erillisinä. 

 

Hallituksen jäsenvalinnat

Valtuusto valitsi jatkamaan hallituksen entisellä kokoonpanolla: Haavisto Erkki, Junnila Timo, Jusi Jarkko, Launto jussi, Pyhäranta Hanna, Setälä Anna, Toivonen Ritva ja Ääritalo Antti. 

MHY Lounametsä metsänomistajan kumppanina 

Valtuutetut kaipailivat metsänhoitoyhdistykseltä yhä enemmän näkyvyyttä ja suoria yhteydenottoja.  Lounametsässä onkin saatu kuluvan vuoden aikana työtehtäviä järjestetyksi niin, että metsäasiantuntijat voivat entistä enemmän keskittyä jäsenten palveluun eli neuvontaan ja tarjoamaan metsänomistajan kaipaamia metsänhoitopalveluja ja tekemään leimikoita puun myyntiä varten. Tavoitteena on olla metsänomistajan paras kumppani.