Mhy Lounametsän toiminta koronan aikana

27.3.2020

Metsäalalle vuosikymmenen alku on ollut erityisen haasteellinen. Puukaupan notkahdus viime vuonna on pitänyt puun tarjonnan vähäisenä. Ennätyksellisen leuto ja märkä talvi taas on luonut vaikeat korjuuolosuhteet. Metsäteollisuuden lakko ja työsulku vähensivät korjuupaineita mutta ne iskevät yhdessä viimeisenä tulleen vitsauksen, covid-19 (ns. koronavirus) kanssa kovimmin puuhuoltoketjun metsäpäähän, metsäkoneurakoitsijoihin työmahdollisuuksien vähenemisenä.

Metsänhoitoyhdistys on pystynyt ylläpitämään olosuhteisiin nähden hyvin toimintaa yllä metsissä. Metsäkoneurakoitsijoidemme ja lukuisan metsuriyrittäjäjoukon turvin keskitymme erityisesti energiapuun korjuuseen ja pystymme tarjoamaan useammalla eri menetelmällä tehtynä puunkorjuuta. Energiapuuta korjataan nuorista metsistä rankana ja kokopuuna normaalilla karsivalla moton kaatopäällä, giljotiinikouralla tai siirtelykaatona manuaalisesti tehden. Jokaisella korjuutavalla on oma optimialue niin puiden koon kuin poistuman suhteen.

Nyt voi laitattaa taimikot ja risukot kuntoon, kun ennen pelkästään raivaussahauskuluja tuoneen hoitamattoman nuoren metsän kunnostuksesta voi saada puukauppatulojakin. Puukauppatilanteen kehittymistä on vaikea ennustaa korona-tilanteen vuoksi mutta puunkorjuuta koronan vuoksi annetut valtiovallan rajoitteet eivät rajoita ja puukauppaa tehdään. Metsänhoitoyhdistyksestä saa ajankohdan tiedon kysytyimmistä puutavaralajeista ja minkälaisiin kohteisiin hakkuita kannattaa suunnata. Metsänomistajayhteydenpidot ja kaikki muut tapaamiset ja sopimiset pystytään hoitamaan puhelimella ja netissä.

Metsänhoitoyhdistys perusti Mhy-lain muutoksen jälkeen metsäenergiayhtiö Lounapuu Oy:n. Sen toiminta on ollut hyvässä kasvussa, ja energiapuutoimitukset ovat merkittävässä osassa turvaamassa lämmön riittävyyttä mm. Turun seudun kaukolämpöverkkoon, kun fossiiliperäisistä polttoaineista ollaan luopumassa. Lounapuun liikevaihto kasvoi viime vuonna yli 8 miljoonaan euroon.

Toiminta metsissä jatkuu ja talouden pyörien on syytä pyöriä vaikeina aikoinakin pienentääksemme koronan aiheuttamaa jälkilaskua yhteiskunnalle ja kansalaisille. Metsänhoitoyhdistyksen metsäasiantuntijat ovat tavoitettavissa ja työtä jatketaan metsissä ja etätyönä käyttäen sähköisiä yhteydenpitovälineitä.