Metsänuudistamisessa päästään hyvään lopputulokseeen, kun työt tehdään oikein

16.4.2018

Taimien istutus on yleensä varma ja nopea menetelmä metsän uudistamiseksi. Jos tavoitteena on saada aikaiseksi muutamassa vuodessa miehenmittainen, pintakasvillisuuden kilpailusta voittajana selvinnyt taimikko, on istutustyö tehtävä huolellisesti ja ohjeita noudattaen. Mhy Lounametsän alueella kaikki istuttaminen tehdään nykyisin paakkutaimilla.

Maanmuokkaus
Ensimmäinen asia, joka tarvitaan, on kunnollinen, kasvupaikalle soveltuva maanmuokkaus. Istuttamista ilman maanmuokkausta ei voi suositella juuri missään tilanteessa. Nyrkkisääntö yleisimpien puulajien osalta on istuttaa kuusen taimi mättäälle, männyn taimi laikkuun tai äesvaon reunalla, joka tapauksessa kivennäismaahan – ei kuntaan eikä kuoppaan.

Istutuskuva

Taimien kuljetus ja varastointi
Metsänviljelyn parhaan lopputuloksen saamiseksi myös materiaalista on pidettävä hyvää huolta. Pakastetut kuusen ja männyn taimet on pakattu syksyllä taimitarhalla pahvilaatikoihin ja varastoitu talven ajan -4 asteen lämpötilassa. Tarkemmat ohjeet taimien käsittelystä saa Mhy:stä. Tärkein huomioitava asia on, että taimien oltava istutettaessa sulia ja kosteita.

Taimitilaukset
Metsänuudistamisen kulut ovat melko hyvin pysyneet kurissa ja osaltaan siksi että taimitarhat kasvattavat nykyään taimia ennakkotilausmäärien mukaisesti, jolloin hävikki jää pieneksi. Metsänomistajalle se merkitsee, että varminta on sopia Mhy:n kanssa keväällä tarvittavista taimista viimeistään edeltävänä syksynä. Kuusen taimia ei ole ylimääräisiä kuten ei edeltävinä keväinäkään, mutta istutusten edetessä tilanne voi hieman elää ja kysymällä omalta metsäasiantuntijalta selviää, onko taimia saatavissa.