Metsänhoitoyhdistys Lounametsä ja Mynämäen-Nousiaisten 4H-yhdistys Vuoden 2017 Helmiä

19.4.2018

Metsänhoitoyhdistys Lounametsä, Mynämäen-Nousiaisten 4H-yhdistys sekä niiden kouluyhteistyö saivat viidennen MTK:n Vuoden Helmi tunnustuksen. Tunnustus julkistettiin MTK:n valtuuskunnan kokouksessa 19.4.2018. 

 

Metsänhoitoyhdistys Lounametsä on kehittänyt vuoden 2017 aikana kaksi uutta mallia kouluyhteistyöhön ja avannut uudenlaisen yhteistyön myös paikallisen 4H-yhdistyksen kanssa. Mynämäen Laurin koulun ala-asteen neljäsluokkalaisille järjestettiin metsäpäivä, jonka aikana tutustuttiin niin luokkahuoneessa kuin käytännössä metsätalouteen monipuolisesti. Jälkeenpäin saatu palaute koululta päivästä oli hyvää ja se sovittiin otettavaksi mukaan jokavuotiseen opintosuunnitelmaan. Suomen Metsäsäätiö kustansi kuljetusapurahalla koululaisten linja-autokuljetuksen.

 

Saman koulun yhdeksäsluokkalaisille järjestettiin TET-harjoittelu. Heille kerrottiin metsänhoitoyhdistyksestä, metsänomistamisesta ja 4H:sta perustietoja, esiteltiin yhdistysten nuorille sopimat harjoittelupaikat sekä metsäalan opiskelumahdollisuuksia. Yhdeksäsluokkalaisille tarjottiin mahdollisuus päästä tutustumaan metsäkoneisiin ja niillä tehtävään työhön, tukkirekassa työskentelyyn, metsänhoitoyhdistyksen toimistossa tehtävään työhön sekä luonnossa yhteismetsäalueen toimintaan ja sen hoitoon. Nuorille esitettiin myös mahdollisuus perustaa metsäalalle oma 4H-yritys. TET-harjoitteluun osallistui yhdeksän oppilasta. Näistä nuorista moni sanoi jakson jälkeen nyt vakavasti harkitsevansa metsäalan opiskeluja.

 

Tämä malli on helppo ottaa käyttöön myös muissa metsähoitoyhdistyksissä ja näin saadaan uusi mahdollisuus saada alalle uusia tekijöitä. Metsänhoitoyhdistys Lounametsä aikoo jatkaa tämän mallin mukaista toimintaa myös ensi syksynä.

 

Lounametsä tarjosi TET-jakson myös suomalaisesta metsätaloudesta kiinnostuneelle turvapaikanhakijalle. Jakso sisälsi hakkuun suunnittelua, leimikon rajausta, päivän tutustumisen hakkuukoneeseen ja metsänomistajakäyntejä yhdessä yhdistyksen toimihenkilön kanssa.

 

Vuoden Helmi-kilpailussa menestyi, kun yhdistys erottui positiivisella tavalla vuoden 2017 toiminnassa. Menestymisen salaisuus voi piillä suositun tapahtuman tai tapahtumasarjan järjestämisessä, kunnostautumisessa jäsenten kohtaamisessa, kuntavaikuttamisessa tai kuluttajatyössä.