Metsä ei ole suljettu koronan vuoksi

23.3.2020

Elämme poikkeuksellisia aikoja, jotka väkisin vaikuttavat normaaliin elämään. Metsänhoitotöitä tai hakkuita ei ole kuitenkaan tarpeen lykätä -päinvastoin! Asiantuntijamme ovat edelleen käytössänne ja he liikkuvat metsissä normaalisti. Hoidamme kuitenkin neuvonnan ja yhteydenpidon tällä hetkellä puhelimitse ja sähköpostilla.

Suomi elää metsästä nyt ja jatkossa ja metsäsektorin toimivuus on kansantalouden tukijalka. Me työllistämme ja luomme ostovoimaa maakuntiin sekä panostamalla puukauppaan pidämme kansantalouden pyörät pyörimässä.
Juuri nyt olemme ennen näkemättömän yhteiskunnallisen tilanteen keskellä, emmekä tiedä kuinka pitkä tästä tulee.

Monilla aloilla toiminta- ja työnteko on estynyt. Niillä aloilla, joilla toimintaa pystytään jatkamaan, pitäisi toiminta jatkaa, jotta epidemian taloudelliset vaikutukset epidemian aikana ja sen jälkeen eivät muodostuisi ylivoimaisiksi.  Metsäsektorilla työt onnistuvat, kun tehdään puukauppaa ja hoitotyöt mahdollisimman normaalisti koronaviruksesta huolimatta. Metsässä työskennellään yksin eikä siellä koronavirus leviä.

Metsänomistajilta toivomme aktiivista panostusta puukauppaan ja metsänhoitoon. 600 000 metsänomistajaa voivat nyt omalta osaltaan tehdä paljon sen eteen, että yhteiskunnan pyörät pyörivät ja tästä poikkeustilanteesta noustaan mahdollisimman vähillä vaurioilla. Metsissä on satojentuhansien hehtaarien hoito- ja harvennusrästejä. Kemera-varojakin on hyvin käytettävissä. Puukauppatulotkin tulevat monelle tarpeeseen, kun tulot käyvät muualta epävarmaksi.

Metsäteollisuudelta toivomme reilua hinnoittelua ja yhteiskuntavastuullista toimintaa, niin että yhdessä kansakuntana selviämme näistä haastavista ajoista.

Haluamme vedota, että nyt mahdollisimman moni metsänomistaja lähestyisi oman metsänhoitoyhdistyksen asiantuntijaa puhelimitse tai sähköpostilla.