Lannoitukset ovat alkaneet

22.5.2019

Lounametsässä lannoitetaan tänä vuonna 480 hehtaaria metsää ympäri toimialuetta. Lannoitukset tehdään ilmasta käsin helikopterilla.

Lannoitukset ovat siirtyneet nyt Laitilaan, jossa helikopteri aloitti eilen ja jatkaa tänään vielä samalla seudulla. Eteläisen alueen lannoitukset on tältä erää paketissa ja Laitilasta jatkamme kohti pohjoista aluetta. Kokonaisuudessaan lannoitusurakka kestää muutaman viikon. Lannoitukset meidän osaltamme päätyvät Säkylän alueelle. 

Teemme tänä vuonna tutkimusta ilmalannoituksen levityksen tasaisuudesta, jonka tulokset julkaistaan tämän vuoden puolella.

Metsänlannoituksella lisätään niitä ravinteita, joita maapohjassa on niukasti puiden tarpeeseen nähden. Kasvua rajoittavia ravinteita ovat yleensä joko typpi tai fosfori. Typestä on pulaa lähinnä kivennäismailla ja fosforista turvemailla. Boorin puutosta voi esiintyä molemmilla. Paras tuotto lannoitusinvestoinnista saadaan, kun tukkipuun osuutta lisäävä lannoitus tehdään noin 6–10 vuotta ennen uudistushakkuuta, kertoo Metsänhoidon suositukset -opas. Maan ravinnetila kannattaa selvittää ennen lannoitusta. Lannoitukset on kannattavinta toteuttaa yhteishankkeina, jolloin lannoitteiden hehtaarikohtaiset hankkimis- ja levityskustannukset pysyvät kohtuullisina.

Kuva

Kuva