Hae kesän 2019 harjoitteluun nyt!

21.12.2018

Mhy Lounametsän työharjoittelupaikat 2019

Metsänhoitoyhdistys Lounametsä toimii Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueilla yhteensä 21 kunnassa.
Meillä on jäseninä noin 7 800 metsänomistajaa, joille tarjoamme metsänomistukseen liittyviä
asiantuntijapalveluja sekä edunvalvontaa. Jäsentemme omistamien metsien pinta-ala on noin 210 000
hehtaaria. Palveluksessamme on 32 toimihenkilöä. Lue lisää https://www.mhy.fi/lounametsa ja
https://web.facebook.com/metsanomistajatlounametsa

TYÖHARJOITTELUPAIKAT

Haemme vuodelle 2019 joukkoomme neljää reipasta toimihenkilötyöharjoittelijaa pääasiassa kesäkaudelle.
Lisäksi otamme opiskelijoita suorittavan työn harjoitteluun istutus- ja taimikonhoitotyöhön.
Harjoittelun kesto on pääasiassa neljä kuukautta. Mainitse hakemuksessasi harjoittelun mahdollinen
alkamis- ja päättymisajankohta sekä toivottu sijainti yhdistyksemme alueella.

Toimihenkilöharjoittelun sisältö mm:
• Itsenäisiä tai metsänomistajan kanssa tehtäviä tilakäyntejä, joihin sisältyy hakkuu- ja
metsänhoitotoimenpiteiden suunnittelua ja tarkastuksia sekä laadun valvontaa
• Hakkuualueiden ja metsänhoitokohteiden nauhoituksia
• Metsänuudistamisen laadun seurantaan liittyviä mittaustehtäviä
• Korjuun, metsänuudistamisen ja metsänhoitotöiden työnjohdon tehtäviä
• Metsänomistajien kontaktointia, markkinointia ja myyntiä

Odotamme harjoittelijalta kykyä itsenäiseen maastotyöskentelyyn, aktiivista ja reipasta otetta työhön ja
oma-aloitteellisuutta. Lisäksi olet innokas pitämään yhteyttä metsänomistajiin ja markkinoimaan heille
palveluita. Tehtävät edellyttävät oman auton käyttöä ja metsäalan perusosaamista.
Suorittavan työn harjoittelusta voit kysellä suoraan sen paikkakunnan metsäasiantuntijoilta, johon haluat
mennä. Yhteystiedot löydät: https://www.mhy.fi/lounametsa/yhteystiedot

Pyydämme vapaamuotoisia hakemuksia toimihenkilöharjoitteluun ansioluetteloineen 31.1.2019 mennessä
sähköpostitse osoitteeseen: valtteri.katunpaa@mhy.fi (puh. 050 443 3360). Lisätietoja samasta osoitteesta.

Harjoittelupaikat 2019