Elina-myrskyn kaatoi puita Varsinais-Suomessa

19.2.2020

Elina-myrsky teki tuhojaan Varsinais-Suomessa ja puita kaatui laajalla alueella. Metsänomsitajien olisi hyvä käydä katsomassa oman metsänsä tila ja tarvittaessa tehdä vahinkoilmoitus vakuutusyhtiöön. Alla ohjeita LähiTapiolan asiakkaille.

LähiTapiola Varsinais-Suomi toimintaohje metsän myrskytuhoja varten, Elina-myrsky 2020. (Metsävakuutus LähiTapiola Varsinais-Suomessa)

Puunkorjuun voi aloittaa välittömästi – myrskypuut korjuun yhteydessä omalle listalleen

Normaalista toimintamallista poiketen puunkorjuun voi aloittaa välittömästi, vaikka metsävahinkoa ei olisikaan vielä arvioitu. Vahinko voidaan korvata hakkuukoneen mittalistan perusteella tai vahinkoarvio pyytää jälkikäteen. Jotta vahinkojen arvioiminen on helpompaa, korjataan myrskytuhopuut omalle mittalistalle, samalla hakkukoneen kuljettaja voi arvioida paljonko hukkapuuta jää palstalle.

 

Kaikkia vahinkoja ei tarvitse arvioida

  • Korvausta voi saada metsävahingosta, jossa vahinkopuuston määrä ylittää 15 kiintokuutiometriä
  • Pienissä vahingoissa 15-75 mᶾ riittää metsänomistajan oma arvio myrskyssä kaatuneen puuston määrästä (korvaus suoritetaan enimmäiskorvausmäärän mukaisesti 14 €/ mᶾ vähennettynä omavastuulla)
  • 75- 300 mᶾ varttuneen puuston vahingoissa ei tarvita metsävahinkoarviota vaan mittaustodistus riittää (mittaustodistuksella olevan puuston lisäksi voidaan metsään jääviä/omaan käyttöön korjattuja puita korvata 75 mᶾ asti)
  • Jos kyseessä on yli 300 mᶾ vahinko tai se on kohdistunut nuoreen kasvatusmetsään (mahdollinen odotusarvolisä), on vahingosta tehtävä vahinkoarvio Metsänhoitoyhdistyksen, Metsäkeskuksen tai puun ostajan toimesta
  • Kun kyseessä on vakuutus, jonka enimmäiskorvausmäärä on 22-30 €/ mᶾ harkitsemme alle 300 mᶾ vahingoissa vahinkoarvion tekemisen tapauskohtaisesti
  • LähiTapiola Varsinais-Suomi toimittaa tarkastuspyynnön metsän sijaintipaikkakunnan Metsänhoitoyhdistykseen niissä tapauksissa, joissa metsänomistaja on antanut luvan tiedon toimittamisesta (ilmoitettava ilmoitusta tehdessä)

Pyydämme metsänomistajaa huomioimaan, että uuden metsätuholain mukaan vahingoittuneet kuuset on korjattava metsästä, jos niitä on yli 10 kuutiota hehtaaria. Männyt on korjattava, jos määrä nousee yli 20 kuution hehtaarilla

 

Korvausperuste

Korvausperusteena on hakkuuarvon menetys, jota myrskyissä tyypillisesti syntyy pidentyneiden kantojen, puutavaralajisiirtymän ja kohonneiden korjuukustannusten seurauksena. Vakuutus korvaa todellisen vahingon, kuitenkin enintään vakuutukseen valitun enimmäiskorvausmäärän kiintokuutiometriä kohti.

Mahdollinen odotusarvolisä korvataan täysimääräisenä enimmäiskorvauksen lisäksi.

Vahingosta on aina tehtävä vahinkoilmoitus. Sen voi tehdä netissä, puhelimitse tai toimistolla.

Suosittelemme ilmoituksen tekemistä internetissä:

https://www.lahitapiola.fi/henkilo/hae-korvausta/omaisuus/myrsky-tuhosi-metsaa 

Netissä tehtävät ilmoitukset sitoudumme käsittelemään kolmen työpäivän kuluessa (maksusuoritus vakuutuksenottajalle tai tarkastuspyyntö Metsänhoitoyhdistykseen).

Vahinkoarviota voi jälkikäteen tarkentaa

Vahinkoarviota voi tarkentaa jälkikäteen, jos sille on tarvetta. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi mittalistan perusteella korvattu vahinko, jossa metsään on jäänyt runsaasti pitkiä kantoja ja muuta puuta, joka ei ole mennyt hakkuukoneen mittalaitteen kautta tai jos vahinkoalueita löytyy lisää.

 

Lisätietoja:

LähiTapiola Varsinais-Suomi

Yliopistonkatu 14 a

p. 02 524 1000

esinevahinko.varsinais-suomi@lahitapiola.fi

 

Marko Erkkilä

korvausjohtaja

0400 479916