Puun myynti käynnistyy puunmyyntisuunnitelmalla. Puunmyyntisuunnitelmassa määritellään minkä alueen puut myydään eli tehdään leimikko. Suunnitelma tehdään omien tarpeittesi ja metsänhoidollisten tavoitteidesi mukaan. Lähde metsään yhdistyksen metsäasiantuntijan kanssa tai tilaa asiantuntija tekemään leimikko puolestasi. Metsäsuunnitelman puustotiedot ovat hyvä lähtökohta puun myyntiä suunniteltaessa.

Teetä puunmyyntisuunnitelma metsänhoitoyhdistyksellä

Puunmyyntisuunnitelmaa laadittaessa huomioidaan metsätilan hakkuumahdollisuudet, hoitotarpeet ja puumarkkinatilanne.

Puunmyyntisuunnitelma sisältää:

  • arvion hakattavan puuston määrästä. Kun teet suunnitelman metsänhoitoyhdistyksen kanssa, saat samalla arvion puunmyyntitulosta vallitsevassa markkinatilanteessa.
  • korjuuajankohdan- ja menetelmän. Suunnitelmassa määritetään mihin vuodenaikaan puiden korjuu voidaan tehdä. Korjuumenetelmänä valitaan tarpeen mukaan, esimerkiksi harvennus, uudistushakkuu tai pienaukkohakkuu.
  • mahdolliset luontokohteet.

Huomioimme myös:

  • Jos kyseessä on uudistushakkuu, tehdään samalla suunnitelma uuden metsän perustamisesta.
  • Metsänhoitoyhdistys voi huolehtia metsälain vaatiman metsänkäyttöilmoituksen tekemisestä.
  • Puunmyyntisuunnitelma voidaan tehdä myös eri-ikäisrakenteisen metsänhoidon eli jatkuvan kasvatuksen tavoitteita noudattaen. 

Puunmyyntisuunnitelma on tärkeä, sillä sen avulla myytävä puuerä voidaan kilpailuttaa puunostajien kesken. Se on pohjana puukauppasopimuksen teossa. Metsänhoitoyhdistyksen tekemä laadukas puunmyyntisuunnitelma varmistaa parhaat edellytykset puun myynnille.

Katso videolta miten puun myynnin suunnittelu etenee

Tilaa palvelu tai ota yhteyttä

Haluan tilata palvelun
Haluan ottaa yhteyttä
Lähettämällä tämän lomakkeen hyväksyt rekisteriselosteemme
Lähettämällä tämän lomakkeen hyväksyt rekisteriselosteemme