LounametsäMetsän lannoitus

Lue lisää

Minne kasvatuslannoitus soveltuu?

Kevään kasvatuslannoitukset toteutetaan typpilannoituksena. Typpilannoitus sopii parhaiten 30–70-vuotiaiden kuivahkojen tai tuoreiden kankaiden mäntyvaltaisiin metsiin. Lannoituksen vaikutusaika on 6-8 vuotta ja keskimäärin yksi lannoitus lisää kasvua kangasmailla 13-24 m³ hehtaarilla.

Mikäli lannoituksella haluaa kasvattaa tukkia, kannattaa se toteuttaa 5-10 vuotta ennen päätehakkuuta.

Minne tarvitaan terveyslannoitusta?

Kevään terveyslannoitukset toteutetaan rakeistetulla tuhkalannoitteella paksuturpeisilla ja typpirikkailla ojitetuilla soilla, joissa on kaliumin ja fosforin puute. Mikäli turpeen paksuus näillä puolukka- ja mustikkaturvekankailla on vähintään 0,4-0,5m, tulee tuhkalannoitus toistaa noin 20 vuoden välein, koska puusto ei saa pohjamaasta riittävästi ravinteita.

Oikein valitulla kohteella tuhkalannoitus lisää vuotuista kasvua 2-4 m³.

Miksi kasvatus- ja terveyslannoituksia kannattaa tehdä?

Kasvatuslannoituksella lyhennetään metsän kiertoaikaa, ja saadaan kuitupuu järeytymään nopeammin arvokkaaksi tukkipuuksi. Näin hakkuutulot kasvavat ja investoinnin vuosituotto voi olla jopa 15 %.

Tuhkalannoitus on paksuturpeisilla ja typpirikkailla turvemailla välttämätön ravinnetasapainon korjaamiseksi. Parhaimmillaan tuhkalannoituksen tuotto ilman Kemera-tukea on 6 % ja tuen kanssa yli 10 %.

Lannoitus on metsäverotuksessa vähennettävää menoa. Lannoittamalla saat sijoitettua hakkuutulot metsääsi, voit tehdä verosuunnittelua ja samalla saavuttaa korkean tuotto-odotuksen muihin sijoituksiin nähden.

Mitkä ovat terveys- ja kasvatuslannoituksen merkittävimmät erot?

Valtio tukee tuhkalannoitusta Kemera-varoin 30 % kokonaiskustannuksista, kun taas kasvatuslannoitus ei ole tuettava työlaji. Toisaalta levitettävässä lannoitteen määrässä on suuri ero: Rakeistettua tuhkaa levitetään keskimäärin 4.000 kg/ha turvemaille, kun taas typpilannoitetta n.550 kg/ha kangasmaille.

Metsänlannoituksella vauhditat puuston kasvua 

Puuston nopeampi kasvu aikaistaa sekä harvennuksia että päätehakkuuta – ja samalla näistä saatavia tuloja. Lannoitus vauhdittaa puuston kasvua 6–10 vuoden ajan ja tuo 12–20 m3/ha lisää puuta. Lannoituksella voidaan myös korjata maaperän ravinne-epätasapainoa, jolloin kasvu palautuu. Osa harvennushakkuun tuotosta kannattaa sijoittaa muutaman vuoden kuluttua takaisin metsään ja lannoittaa. 

Metsänhoitoyhdistyksen metsänlannoitus toteutetaan yhteislannoituksena, jolloin kustannukset pysyvät kurissa. Neuvomme sinua sopivan lannoituskohteen ja lannoitteen valinnassa. Suunnittelemme ja hoidamme lannoitukset keskitetysti helikopteri- tai maalevityksenä. Sinun ei tarvitse huolehtia lannoitteiden tilaamisesta, oikeista levitysmääristä tai lannoitteen laadusta. Ota yhteyttä meihin ja me hoidamme sen jälkeen kaiken muun!

Lannoituskohteeksi parhaiten sopivat havupuuvaltaiset sekä nuoret että varttuneet kasvatusmetsät. Katso lisätietoja lannoituksesta videolta. Ja lue miksi lannoittaminen kannattaa täältä>>

Kunnostusojitus palauttaa metsäsi kasvukuntoon

Kunnostusojitus on tarpeen, kun vanhojen ojitusalueiden ojat ovat menneet tukkoon, eivätkä ne enää johda vettä metsästä pois. Kunnostusojituksessa ojat perataan auki, jotta metsän vesitalous saadaan kuntoon. Kysy metsäneuvojaltasi, onko metsätilasi sijaintialueella suunnitteilla yhteisiä ojitushankkeita. Yhteishankkeet laskevat yksikkökustannuksia.

Valtion myöntämää Kemera -tukea saa myös ojitetun alueen kunnostamiseen.                                                                                                                                                                        Ojitetun alueen kunnostus voi tarkoittaa:

  • ojien perkausta
  • täydennysojitusta
  • vesiensuojelutyötä
  • ojitusalueeseen liittyvää piennartie tekoa

Ojitushankkeiden yhteydessä hoidamme myös metsässä tarvittavat hoitotyöt, kuten harvennushakkuut ja lannoituksen. Näin saat metsäsi kerralla tuottamaan.

Kunnostusojituksen yhteydessä on tärkeää huomioida myös vesien suojelu. Katso tästä video, millaisilla toimenpiteillä vesien suojelua huomioidaan metsätaloudessa.

Vesiensuojelurakenteet suunnitellaan ja rakenteet ratkaistaan tapauskohtaisesti.

Tilaa palvelu tai ota yhteyttä

Haluan tilata palvelun
Haluan ottaa yhteyttä
Lähettämällä tämän lomakkeen hyväksyt rekisteriselosteemme
Lähettämällä tämän lomakkeen hyväksyt rekisteriselosteemme