Tee tarkastuskäynti metsääsi kaarnakuoriaisen varalta

29.6.2018

Lämpimän sään houkuttelemana varttuneiden kuusikoiden pahin vitsaus kirjanpainaja-kaarnakuoriainen on aloittanut parveilunsa. Jos kesästä tulee lämmin, kirjanpainajan tuhot leviävät uusille alueille.

Metsänomistajan on syytä kierrellä nyt usein metsissään ja tarkkailla kuusikoita. Jos puita alkaa ruskettua ryhmittäin, torjuntaan on syytä ryhtyä välittömästi. Kirjanpainajan ainoana torjuntakeinona on iskeymän saaneiden puiden poisto ja riittävän laajat torjuntahakkuut. 

Tunnista kirjanpainajan mahdollinen iskeymä:
1) ruskistuneet kuuset
2) ruskeaa purua puiden tyvellä
3) kuoren alla puuaineen pinnalla tikapuuverkosto

Jos löydät alkavia kaarnakuoriaistuhoja, ota yhteyttä metsänhoitoyhdistykseen: yhteystiedot tästä