Tarkkaile kirjanpainajaa

26.5.2020

Varttuiden kuusikoiden pahin vitsaus kirjanpainaja-kaarnakuoriainen alkaa parveilunsa kun ilma lämpiää. Vihdissä riskiraja ylittyi viime vuonna.

Kirjanpainaja aloittaa parveilun, kun ilman lämpötila on yli +18 astetta. Jos kesästä tulee lämmin, kirjanpainajan tuhot leviävät uusille alueille.

Vihdissä oli viime vuonna seurantakoeala, jossa kerättiin kuoriaisia. Riskiraja (yli 15 000  kirjanpainajaa) ylitettiin siellä, joten kanta voi olla tänäkin kesänä runsas. Seurantaa jatketaan tänä vuonna.

Metsänomistajan on syytä kierrellä nyt usein metsissään, varsinkin alkukesästä ja tarkkailla kuusikoita. Jos puita alkaa ruskettua ryhmittäin, torjuntaan on syytä ryhtyä välittömästi. Kirjanpainajan ainoana torjuntakeinona on iskeymän saaneiden puiden poisto ja riittävän laajat torjuntahakkuut.

Erityisen alttiita tuhoille ovat hakkuualojen reunat, etenkin etelä-länsisuunnassa, sekä tuulenkaadot.

Tunnista kirjanpainajan mahdollinen iskeymä:
1) ruskistuneet kuuset
2) ruskeaa purua puiden tyvellä
3) kuoren alla puuaineen pinnalla tikapuuverkosto