Taimikonhoito on kannattava sijoitus

12.11.2018

Oikeaan aikaan tehty taimikonhoito tuo metsänomistajalle Etelä-Suomessa kolmanneksen suuremmat nettotulot, kuin jos työ jää tekemättä. Varhaishoidon määrää voitaisiin kaksinkertaistaa nykyisestä. Kemera-tuki lisää taimikonhoidon kannattavuutta.

Suomen nuorissa metsissä on valtava hoitotarve. Taimikonhoitoa on valtakunnan metsien 12. inventoinnin mukaan myöhässä jo lähes 800 000 hehtaaria. Lisäksi ensiharvennuksia on myöhässä liki miljoonan hehtaarin alalla.

- Metsänomistajat saavat metsästään noin kolmanneksen suuremmat nettotulot, kun he huolehtivat taimikon varhaishoidosta. Lisäksi jo yhden vuoden viivästyminen oikein ajoitetusta taimikonhoidosta lisää työn kustannuksia noin 10 prosenttia, sanoo metsänhoidon johtava asiantuntija Markku Remes Suomen metsäkeskuksesta.

Oikeaan aikaan tehty taimikonhoito on kustannustehokasta ja se turvaa puuston kehittymisen elinvoimaisena ja terveenä. Maanmuokkausmenetelmät ja metsänviljelyyn käytettävien taimien laatu ovat parantuneet ja metsien kasvu on nopeutunut.

Taimikonhoito lyhentää puuston kiertoaikaa, nopeuttaa tukkipuiksi kasvamista ja parantaa metsätalouden kannattavuutta. Taimikonhoidolla myös ylläpidetään metsien hiilinieluvaikutusta tulevaisuudessa.

Metsänomistajan kannattaa hakea Kemera-tukea
Taimikon varhaishoitoon on mahdollista saada kestävän metsätalouden rahoituslain mukaista tukea, eli Kemera-tukea, 160 euroa hehtaarilta. Tukea myönnettiin viime vuonna 47 000 hehtaarin alalle.

- Varhaishoidon tarpeessa olevia taimikoita on yksityismetsissä noin 100 000 hehtaaria vuosittain. Metsänomistajan kannattaa käyttää Kemera-tuki hyödykseen. Kemera-tukihakemukset ja -toteutusilmoitukset voi helpoiten tehdä sähköisesti Metsäkeskuksen Metsään.fi-palvelussa, sanoo hankehallinnon asiantuntija Yrjö Niskanen.

Taimikko jätetään odottamaan ensiharvennusta, kun siinä tehdään viimeinen taimikonhoito 4–7 metrin pituusvaiheessa. Myös tähän työhön on saatavissa tukea.

Katso lisätietoa taimikonhoidosta