Taimesta tukkipuuksi - kuinka se onnistuu?

18.3.2019

Taimet ovat tärkeä perusta metsätalouden hyvälle tulokselle ja tukkipuun tuotos ratkaisee kokonaiskannattavuuden. Kiinnittäkäämme huomiota taimiin, noihin tukkipuun alkuihin.

Metsänuudistamisella istuttaen on monia etuja verrattuna luontaiseen tai siemenistä kylväen tehtyyn uudistamiseen. Taimitarhalla kasvatetut taimet lähtevät metsässä siemenestä itäviä nopeammin kasvuun ja pääsevät pakoon vesakkoa, heinää ja muuta pintakasvillisuutta.

Ei ihme, että istuttamisesta on tullut eteläisessä Suomessa metsänuudistamisen valtamenetelmä.

Taimista jalostushyötyä

Istuttamalla puunkasvuun saadaan jalostushyötyä, koska taimet on kasvatettu jalostetusta siemenviljelyssiemenestä.

On laskettu, että jalostetun aineiston männikkö tuottaa nopeamman kasvunsa ja paremman laatunsa ansiosta 3 % korolla kiertoajan kuluessa yli 25 % korkeamman nettonykyarvon kuin luonnonsiemenellä perustettu.

Kuusella jalostettua siemen materiaalia on vähemmän saatavilla.

Taimivalinta kohteen mukaan

Taimivalinnassa pääperiaatteena on, että mäntyjä istutetaan karuille maille, kuusta ja koivua rehevimmille. Lehtomaisilla kankailla kannattaa harkita suuremman taimikoon käyttämistä. Se auttaa taimien pääsemistä karkuun pintakasvillisuudelta.

Ylitiheä hirvieläinkanta mutkistaa taimivalintaa. Tiheimpien kantojen alueilla männyn ja koivun viljelyssä on riski niiden joutumisesta hirvieläinten suihin.

Kannattaa kuitenkin välttää kuusen istuttamista liian karuille paikoille, koska kasvu ja puuston järeytyminen kärsivät.

Varastoi taimia oikein

Taimet ovat elävää materiaalia, vaikka ne istutuspaikalle tulleessa olisivat vielä lepotilassa.

Taimilaatikot tulee avata heti ja varastoida varjoisassa paikassa. Missään vaiheessa taimia ei saa päästää kuivumaan, vaan niitä on tarvittaessa kasteltava.

Laki metsänviljelyaineiston kaupasta määrää, että taimien mukana tulee olla tieto niiden laadusta ja alkuperästä. Metsänhoitoyhdistykset pitävät välittämiensä taimien alkuperästä kirjanpitoa, josta taimien alkuperän voi varmistaa vuosienkin päästä.

Tarkasta kasvuun lähtö

Taimien kasvuun lähtöä on syytä seurata jo saman kesän aikana ja heinää voi joutua poistamaan taimien läheltä useampana vuonna istutuksen jälkeen.

Talven jälkeen on syytä tarkistaa, että talvehtiminen on onnistunut ja taimi lähtee kasvuun.

Mikäli taimia on kuollut paljon, tehdään täydennysistutus pikaisesti, kun muokkausjälki on vielä auki ja täydennystaimet ehtivät aiemmin istutettujen kasvuun.

Merkittävän investoinnin kannattavuutta ja tulevaa tukkisatoa ei kannata vaarantaa hoidon laiminlyönnillä.