Puumarkkinoille on tulossa ennätysvuosi

27.9.2018

Puumarkkinoilla tulossa ennätysvuosi, kuusisahatavaramarkkinaa hämmentää hyönteistuhot

Pellervon taloustutkimuksen PTT:n tuoreen kansantalousennusteen mukaan Suomen talouden noususuhdanne jatkuu edelleen ensi vuonna, vaikkakin hidastuen. Pahin uhka maailmantaloudelle tulee Kiinan ja Yhdysvaltojen kauppakiistasta, joka on yhä kärjistymässä. Kauppakiista on laajentunut koskemaan myös puupohjaisia tuotteita, mikä saattaa heikentää suomalaisten metsäteollisuustuotteiden kysyntää sekä Kiinassa että USA:ssa.

Massa-, kartonki- ja paperiteollisuuden markkinatilanne on säilynyt ennallaan. Vientimäärät ja -hinnat Suomesta ovat kasvaneet viime vuodesta, ja toimialan kannattavuus on säilynyt erinomaisena. Sahatavaran vienti sen sijaan supistui ensimmäisen vuosipuoliskon aikana kokonaisuudessaan neljä prosenttia edellisvuodesta. Lankun vienti Suomesta Kiinaan on kuluvana vuonna tippunut kolmanneksen vuodesta 2017 varastojen kasvun vuoksi. Mäntysahatavaran markkinanäkymä on tällä hetkellä selvästi kuusta suotuisampi. Mäntysahatavaran keskimääräinen vientihinta oli tammi-kesäkuussa 14 prosenttia viime vuotta korkeampi, vientimäärä on kasvanut kolme prosenttia.

Kuusisahatavaran markkinanäkymää lähitulevaisuudessa eniten heikentää erittäin laajat kirjanpainajatuhot Keski-Euroopassa ja Ruotsissa. Hyönteistenvaurioittamaa kuusitukkia on tulossa markkinoille nykyisten arvioiden mukaan yli 20 miljoonaa kuutiometriä. Tämä lisää kuusisahatavaran ylitarjontaa ja kohdistaa sekä kuusisahatavaran että kuusitukin hintaan laskupainetta hyvin laajalla alueella. Ruotsalaisilla sahatavaran tuottajilla on myös heikko kruunu puolellaan.

Leimikon kilpailutus ja katkonnan valvonta varmistavat puukaupan onnistumisen

Kotimaan puumarkkinanäkymä jatkuu edelleen myönteisenä. Kotimaisen puun käyttöä lisääviä investointeja suunnitellaan hyvin runsaasti. Metsänhoitoyhdistysten arvion mukaan kaikille puutavaralajeille on kysyntää. Syyskuun puoliväliin mennessä yksityismetsistä oli myyty puuta 17 prosenttia enemmän puuta kuin viime vuonna. Yksityismetsien markkinahakkuita on tehty yli kymmenen prosenttia viime vuotta enemmän. Tuoreen Metsätutka-kyselyn perusteella parantunut puun hintataso sekä kasvanut kysyntä ovat näkyneet ja näkyvät metsänomistajien puun myyntiaikomuksissa. Metsätutkan perusteella metsänomistajat odottavat myös kuitupuun hintatason vahvistuvan ensi vuoden aikana tämän syksyn hintatasoon verrattuna.

Energiapuun markkinatilanne, muun muassa päästöoikeuden hinnan noustua, näyttää myös suotuisammalta kuin pitkään aikaan. Puumarkkinat ovat entisestään kansainvälistyneet, puun tuonti Suomeen ja samanaikaisesti vienti Suomesta ovat molemmat tämän vuoden aikana kasvaneet. Puun hinnat ovat Itämeren altaan alueella ovat sekä tukin että kuidun osalta kehittyneet yhdensuuntaisesti. 

Jokaisen puukaupan onnistumisessa kilpailutus ja katkonnan valvonta ovat avainasemassa. Keskimääräisessä leimikossa katkonnasta johtuvat erot eri ostajien välillä voivat olla tuhansia euroja. Näiden lisäksi ajantasaisella ja luotettavalla puumarkkinatiedolla on keskeinen merkitys Suomen puumarkkinoiden toimivuudelle. Puukauppaa miettivien metsänomistajien kannattaa aina tarkistaa paikallinen puun kysyntä- ja hintatilanne oman alueen metsänhoitoyhdistyksestä. Heiltä löytyy kaikissa puumarkkinatilanteissa ajantasaisin, monipuolisin ja tarkin puukauppatieto. Lisäksi tilastoimattomat hinta- ja määrälisät sekä kirjavat puutavaralajien hinnoittelukäytännöt ovat yleisiä, ja ne heikentävät julkisten hintatilastojen hyödynnettävyyttä.

Taimikot hoitoon  

Syksyllä kannattaa myös tehdä taimikoiden varhaishoitoa sekä nuoren metsän hoitotöitä. Metsätalouden kannattavuuden näkökulmasta molempien työt pitää tehdä ajallaan. Molempiin työlajeihin on myös hyvin runsaasti Kemera-rahaa käytettävissä, mitä ei kannata jättää hyödyntämättä.

Annan tarvittaessa lisätietoja.
Erno Järvinen, tutkimuspäällikkö
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
erno.jarvinen@mtk.fi
puhelin 040 3517978

Päivitettyjä tilastoja puumarkkinoilta ja metsäteollisuudesta sekä myös viimeisimmät Luken ja PTT:n ennusteet löytyvät täältä

Metsänhoitoyhdistysten valtakirjakauppojen hintatilastot löytyvät täältä (edellyttää kirjautumista)

Luonnonvarakeskuksen puukaupan viikkotilastot ovat selattavissa täältä