Puumarkkinakatsaus: harvennusleimikot halutuimpia

18.3.2019

Puukaupan vauhti on viime viikkoina rauhoittunut, mutta kokonaisuudessaan yksityismetsien puukauppa on edelleen vuoden 2018 alkua edellä. Valtakunnallisesti havutukkien hinta uudistushakkuilla on laskenut neljästä viiteen euroa.

Kuluvan vuoden kymmenen ensimmäisen viikon aikana yksityismetsistä oli myyty puuta seitsemän prosenttia enemmän verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Tammikuussa puuta Suomen metsistä korjattiin enemmän kuin koskaan.

Hakkuiden ja puukauppavauhdin perusteella puun ostajien sekä pystyvarastot että katkotun puun varastot ovat jatkaneet kasvamistaan. Lisäksi puun tuontia on selvästi lisätty. Puuta tuotiin viime vuonna lähes kolme miljoonaa kuutiometriä enemmän kuin vuonna 2017, eli pelkästään tuonnin kasvulla pystyttiin kattamaan toteutunut lisäkäyttö.

Viime viikkojen laskeva puun hintakehitys osoittaa, että puun tarjonta on ollut puun kysyntää suurempaa. Valtakunnallisesti havutukkien keskikantohinta uudistushakkuilla on laskenut viime syksystä lähtien neljästä viiteen euroa. Havukuidun hinnat puolestaan ovat viime syksystä laskeneet kuudesta kahdeksaan prosenttia. Alueellisesti kantohintojen lasku on saattanut olla vieläkin voimakkaampaa.

Puukauppaa harkitsevien metsänomistajien kannattaakin tarkistaa paikallinen hintataso omasta metsänhoitoyhdistyksestään.

PTT:n ja Luken suhdanne-ennusteiden perusteella teollisuuden puun käyttö ja puumarkkinakehitys puukaupan ja hakkuiden perusteella on tänä vuonna suunnilleen viime vuoden suuruista.

Massa- ja paperiteollisuudessa kapasiteetti on ollut pitkään täyskäytössä, mikä rajoittaa puun käytön kasvua. Puukaupan ja hakkuiden pysyvä lisääminen edellyttäisi uusia investointeja tai vaihtoehtoisesti puun tuonnin supistumista.

Kilpailutus ja katkonnan valvonta kannattavat myös harvennuksilla
Hintakehityksen perusteella puun kysyntä on kokonaisuutena heikentynyt. Metsänhoitoyhdistysten arvion mukaan harvennusten ja ensiharvennusten menekki on kuitenkin kohtalainen.

Hankintapuun hinta ja kysyntä ovat myös kehittyneet suotuisasti. Hankintahakkuisiin ei kuitenkaan kannata ryhtyä ilman kirjallista sopimusta puun ostajan kanssa.

Mikäli metsänomistajalla on hyödyntämätöntä metsävähennyspohjaa, metsänhoitoyhdistyksen korjuupalvelu on harvennusten hyvässä kysyntätilanteessa verotuksellisesti kilpailukykyinen vaihtoehto. Kuitupuun toimituskauppoja ei nykyisessä markkinatilanteessa edelleenkään kannata solmia liian pitkiksi.

Puumarkkinatilanne vaihtelee alueittain ja ostajittain. Metsänomistajien on järkevää tarkistaa puukauppatilanne oman alueen metsänhoitoyhdistyksestä. Sieltä löytyy kaikissa puumarkkinatilanteissa tarkin hinta- ja määrätieto.

Erilaiset puukauppaan liittyvät lisät sekä kirjavat puutavaralajien hinnoittelukäytännöt ovat hyvin yleisiä, mikä heikentää julkisten hintatilastojen hyödynnettävyyttä.

Kaikissa puukaupoissa, myös harvennuskohteissa, puukaupan onnistumisen takaavat kilpailutus ja katkonnan valvonta. Nämä molemmat hoituvat luontevasti antamalla puukaupan teosta valtakirja metsänhoitoyhdistykselle. Taitavalla katkonnalla myös harvennuksista saadaan runsaasti tukkia.

Puukaupan mittausasiakirjoilla on voitava todentaa, että puukauppasopimuksessa sovitut ehdot toteutuvat. Epäselvissä katkontatapauksissa kannattaa hyödyntää metsänhoitoyhdistyksen asiantuntemusta ja tarvittaessa pyytää virallisen mittaajan lausunto.

Annan tarvittaessa lisätietoja.
Erno Järvinen, tutkimuspäällikkö

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
erno.jarvinen@mtk.fi
puh. 040 351 7978

Päivitettyjä tilastoja puumarkkinoilta ja metsäteollisuudesta sekä myös viimeisimmät Luken ja PTT:n ennusteet löytyvät täältä

Metsänhoitoyhdistysten valtakirjakauppojen hintatilastot löytyvät täältä (edellyttää kirjautumista)

Luonnonvarakeskuksen puukaupan viikkotilastot ovat selattavissa täältä