Mhy Länsi-Uusimaassa jatkaa sama hallitus

25.1.2019

Mhy Länsi-Uusimaalla oli syyskokous 12.12.2018. Kokouksessa tehtiin hallitusvalinnat toimikaudeksi 2019-2020. Entiset hallitukset jäsenet valittiin uudelleen.

 

Puheenjohtajana jatkaa Jyri Mela, varapuheenjohtajana Tuula Piekka ja jäseninä Arto Hiidensalo, Eerik Maaheimo, Mikko Mäkelä ja Hannu Röykkä.

 

Myös jäsenmaksut pidettiin ennallaan:

alle 10,0 ha                         60 €
10.0 ha – 29,9 ha                  90 €
30,0 ha – 50,0 ha                130 €
yli 50 ha                              190 €

 

 Yhteisomistajajäsen             60 €
(puolisoista toinen tai yksittäinen yhtymän, kuolinpesän tai yhteismetsän osakas)

 

Kannatusjäsenmaksu            60 €

Samassa taloudessa asuvien avo- ja aviopuolisoiden sekä heidän alaikäisten lapsiensa omistamien metsien jäsenpinta-ala voidaan jäsenten omasta pyynnöstä yhdistää, jolloin heille tulee vain yksi yhteinen jäsenmaksu.