Metsien käytöllä ilmastonmuutosta vastaan

06.3.2019

Ilmastoteema tuli rytinällä kestoaiheeksi lähestyvien vaalien myötä, jotka jo ilmastovaaleiksi ristittiin. Hiilensidonta, hiilinielu, hiilivarasto…, näihin käsitteisiin on saanut törmätä alvariinsa.

Metsät ovat kasvaessaan tehokkaita hiilinieluja. Se on mainiota, sillä hiilidioksidi on merkittävin ilmastonmuutosta voimistava kasvihuonekaasu.

Siitä huolimatta metsien hakkuille on esitetty rankkojakin rajoituksia – välillä ilmastonmuutos- ja toisinaan monimuotoisuuskärjellä. Sekä ilmastonmuutoksen hillitseminen että monimuotoisuuden turvaaminen ovat tärkeitä asioita, joita ei pidä jättää huomiotta.

Mutta äärimmäinen ilmastoajattelu rampauttaa metsäteollisuuttamme, joka on tärkeässä roolissa esimerkiksi työllisyyden ja viennin näkökulmasta. Tuskin kukaan voi kiistää, että metsiemme kaupallinen hyödyntäminen on valtiollemme tärkeä verotulojen lähde – ja kansalle hyvinvoinnin sampo.

Ilmastonmuutoksen hillintä ei ole yksinomaan Suomen asia
Suomi on Euroopan metsäisin maa. Vaikka lopettaisimme metsiemme hakkuut seuraavaksi 30 vuodeksi, vaikutus ilmastonmuutoksen hillinnässä olisi merkityksetön, sillä metsäteollisuuden globaalit toimijat hankkisivat puunsa muualta. Ongelma vain siirrettäisiin.

Meillä Suomessa lähes kaikki metsäteollisuuden käyttämä puu on sertifioitua, jolloin hakkuut toteutetaan kestävästi ja metsänuudistamisesta huolehditaan. Myös metsiemme vuosikasvu ylittää vuosittaisen hakkuumäärän selvästi. Hakkuiden määrän lisäys on näin mahdollista ilman, että hiilinielumme pienenee.

Suomi tuntuu näiden seikkojen valossa olevan viimeisiä paikkoja, jossa metsien hakkuita pitäisi ilmastosyin rajoittaa.

Pienillekin toimille on tilausta
Vaikka yksittäisen metsänomistajan ilmastoteoilla ei vielä palloa pelasteta, on niille kuitenkin tarvetta. Voimme pyrkiä kasvattamaan hyvälaatuista metsää, josta kertyy mahdollisimman paljon jalostuskelpoista puutavaraa.

Esimerkiksi puiseen omakotitaloon sitoutuneen hiilen määrä vastaa yhden ihmisen yli 10 vuoden keskivertoautoilun hiilidioksidipäästöjä.

Puurakentamiselle ja -tuotteille täytyykin antaa iso peukku!

Suomella on mahdollisuudet hyötyä biotaloudesta
Viime kesänä laajat maastopalot riepottelivat niin Etelä-Eurooppaa kuin Pohjois-Amerikkaa. Hyönteistuhot taas mellastivat keskisessä Euroopassa.

Miten Suomessa? Kesä oli ennätyskuiva: olosuhteet olivat erittäin otolliset metsäpaloille sekä hyönteistuhoille. Molemmista nähtiin merkkejä, mutta vahingot jäivät kansallisella tasolla hämmästyttävän pieniksi.

Tästä voimme kiittää erityishuomiotakin saanutta hyvää metsänhoitokulttuuriamme, joka on olennaisesti vahvistanut metsiemme häiriönsietokykyä. Itse asiassa suurimman kiitoksen ansaitsemme me metsänomistajat – mehän siitä hoidosta kannamme huolen!

On myös varmistettava, että kansallinen päätöksentekomme ei uhkaa biotaloutta toimillaan, vaan luo kannustavan ilmapiirin ja hedelmälliset puitteet sen kehittämiselle.

Vihreän osaamisen ja innovaatioiden ympärillä pyörivät isot rahat – tulevaisuudessa vielä suuremmat. Näitä biotalouden ratkaisuja viemällä maamme voi vaurastua ja auttaa muita maita pääsemään ilmastotavoitteisiin.

Pidetään yhdessä huoli siitä, että arvonlisäys saavuttaa kaiken perustan – metsänomistajan.

Juho Kotilainen / kenttäpäällikkö / MTK ry