Metsänhoito on hyvä metsävakuutus

27.9.2018

Ilmastonmuutos lisää kaikenlaisten metsätuhojen riskiä. Metsätuhojen toteutuessa sekoavat sekä puumarkkinat että metsänomistajan talous. Metsätuhoihin varautumisessa paras lääke on ajallaan tehty metsänhoito.

Keski-Euroopasta ja Ruotsista löytyy tuoreita esimerkkejä minkälaisia metsätuhoja ilmastonmuutoksen seurauksena voi aiheutua. Viime vuoden syksyn ja talven aikana myrskyt niittivät Keski-Euroopassa yli 32 miljoonaa kuutiometriä puuta. Lämpimän ja kuivan kesän seurauksena kirjanpainajatuhot ovat tämän kesän aikana vahingoittaneet pelkästään Saksassa, Itävallassa ja Tšekissä yli 20 miljoonaa kuutiometriä kuusitukkia. Vastaavia hyönteistuhoja on ilmoitettu monista muistakin maista. Kuusikoiden yli-ikääntyminen lisää merkittävästi sekä myrsky- että hyönteistuhojen riskiä.

Kirjanpainajan tuhoamat puut on pakko korjata ja ne sekoittavat puumarkkinoiden normaalin toiminnan pitkäksi aikaa. Hyönteistuhopuu lisää puun ylitarjontaa, rajoittaa normaalia puukauppaa ja on jo monissa maissa painanut puun hintaa. Keski-Euroopan hyönteistuhot heijastuvat myös sahatavaramarkkinoille. Kuusisahatavaran ylitarjonta lisääntyy ja hinnat laskevat, jolloin vaikutukset ulottuvat Suomen puumarkkinoille saakka.

Hyvin suurella todennäköisyydellä metsätuhot lisääntyvät tulevaisuudessa myös Suomessa. Kestävä metsänhoito, missä taimikot hoidetaan, hakkuut tehdään ajallaan ja metsien terveydestä huolehditaan, on parasta ilmastopolitiikkaa. Metsänhoito auttaa jokaisen metsänomistajan kohdalla ilmastonmuutokseen varautumisessa. Lisäksi metsien vakuuttaminen on järkevää metsätalouden riskienhallintaa.

Metsänhoitoyhdistyksen omalta metsäasiantuntijalta saa ajantasaiset neuvot niin metsänhoitoon kuin puukauppaan ja metsänhoitoyhdistyksen jäsenenä myös alennusta metsävakuutuksista.

Lisätietoja:    MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola

puhelin 044 538 4280 twitter @TiirolaMikko sähköposti mikko.tiirola@mtk.fi