Lannoituksella lisää kasvua

05.12.2018

Paavo Aunolan metsiä Vihdissä lannoitettiin jo 1970-luvulla. Silloin kuusikoiden kasvu kiihtyi silminnähden. Suunnitelmissa oli ollut jo moneen kertaan lannoittaminen uudelleen ja kun metsänhoitoyhdistys tarjosi palvelua, Aunola tarttui siihen heti.

”Meillä lannoitettiin kesällä metsäsalpietarilla 33 hehtaaria mäntymetsiä, kuivahkoista tuoreisiin kankaisiin. Pääosalla oli tehty kaksi harvennusta, mutta oli siellä myös vain ensiharvennettuja kuvioita. Suurin osa lannoitukseen valituista kuvoista oli harvennettu viimeisen viiden vuoden kuluessa.”

Aunolan mukaan hänen tilansa metsien ikäjakauma on hieman yksipuolinen. Kasvatusmetsien osuus on ylisuuri, kun taas taimikoita ja päätehakkuukelpoisia metsiköitä on vähän. Lannoituksella Aunola tavoittelee metsän kierron nopeuttamista ja siten tasapainoisempaa kokonaisuutta.

Ensimmäinen yhteydenotto metsänhoitoyhdistyksestä oli asiaa esittelevä sähköposti.

”Kun olin esittänyt kiinnostukseni, metsäasiantuntija Kristian Kuokkanen teki
erinomaisen lannoitussuunnitelman. Kävimme sitten yhdessä maastossa kuviot läpi ja lisättiin alaa vielä hiukan.”

Lannoitteet toimitettiin runsas kuukausi ennen aiottua h-hetkeä metsätien levikkeelle.

Lannoituksen hoiti kolmen hengen tiimi. Kaksi miestä hoiti auton lavalla siilojen lastauksen. Lentäjällä oli aina tyhjän siilon palauttaessaan täysi siilo odottamassa. Kopteri oli ilmassa koko ajan. Yli 30 hehtaarin lannoitus hoitui kaikkineen muutamassa tunnissa.

Aunolan mukaan itse lannoitus sujui todella upeasti. Alkuperäisestä aikataulusta työ siirtyi kalusto-ongelmien takia muutamaa viikkoa myöhemmäksi ja lopulta helikopteri ilmestyi vähän yllättäen töihin.

”Helikopterilevitys on niin harvinaista työtä, että maanomistajat tälläytyvät sitä paikalle ihailemaan, jos se vain suinkin on mahdollista. Minä sain tiedon tuntia ennen, mutta ehdin kuin ehdinkin.”