Kemera-tuki päättyy 2023

lansi-uusimaa

Kemera-lain voimassaolo päättyy vuoden 2023 lopussa. Kemera-rahoitushakemukset on toimitettava Metsäkeskukseen viimeistään 1.10.2023, että Metsäkeskus ehtii tehdä niihin päätökset vuoden loppuun mennessä. Metsäkeskus saattaa pyytää lisäselvityksiä hakemuksiin. Puuttuvat selvitykset ja täydennykset hakemuksiin on toimitettava Metsäkeskukseen viimeistään 1.12.2023.  

Metsäkeskuksen myöntämä kemera-tuki on tarkoitettu yksityisten maanomistajien metsänhoidon tukemiseen. Tukea on haettava ennen töiden aloittamista. Tehdyistä töistä ilmoitetaan Metsäkeskukselle toteutusilmoituksilla. Kemera-tukea voidaan myöntää vain alueille, joilla metsälaki on voimassa. Kemera-tuki on veronalaista tuloa. 

Vielä on hyvin aikaa hakea Kemera-tukea metsänhoitotöihin. Hakemukset tulee toimittaa Metsäkeskukseen lokakuuhun mennessä. Tuettujen metsänhoitotöiden toteuttamisaika voi yltää kuitenkin maksimissaan vuoden 2026 puolelle.

Lisätietoja kemera-tuista voit lukea täältä.

Ajankohtaista

 1. Syyskuun puumarkkinakatsaus

  Syyskuun puumarkkinakatsaus

  Länsi-Uusimaa

  Lue lisää
 2. Taimikonhoitokampanja

  Taimikonhoitokampanja

  Länsi-Uusimaa

  Tulevaisuuden tukkimetsät tehdään hyvällä metsänhoidolla. Mhy Länsi-Uusimaa haluaa kannustaa metsänomistajia taimikonhoitoon.

 3. Puumarkkinakatsaus elokuu 2023

  Puumarkkinakatsaus elokuu 2023

  Länsi-Uusimaa

  Metsäteollisuuden näkymät ovat aiempaa epävarmemmat, mutta metsänomistajat voivat olla rauhallisin mielin. Puulle on edelleen kysyntää ja monien puutuotteiden hinnat ovat pysyneet edelleen korkealla tasolla.

2023 © Metsänhoitoyhdistykset