Hirvijahti hyvässä vauhdissa

05.12.2018

Mhy Länsi-Uusimaan alueen metsästäjillä on käytössään yhteensä 420 hirvenkaatolupaa. Yhdellä luvalla voi pääsääntöisesti kaataa yhden aikuisen tai kaksi vasaa. Kannansäätelyn takia lupaehdoissa voi olla myös rajoituksia uroiden ja naaraiden ampumisen suhteen.

Osa hirviluvista on myönnetty ns. hyllylupina. Hyllyluvilla tarkoitetaan lupia, joita ei alun perin nimetä tietylle seurueelle, vaan ne laitetaan jakoon, jos huomataan jollakin alueella hirvitihentymiä ja alueen alkuperäiset luvat on jo käytetty. Koko Uudellemaalle lupia myönnettiin noin 5 % enemmän kuin viime vuonna. Metsänhoitoyhdistyksen alueella Sammatin metsästäjät ovat saaneet hirvijahdin osaltaan jo kokonaan päätökseen.

Hirvenmetsästyksen edistymistä alueittain voi seurata www-sivulla riistahavainnot.fi

Tiedot sivustolle päivittyvät metsästäjien Oma riista -palvelusta, jolla saaliit ilmoitetaan sähköisesti.

Myönnettujä lupia / käytetty 26.11.2018:
Karjalohjan riistanhoitoyhdistys   28 / 15,5 lupaa
Lohjan riistanhoitoyhdistys 58 / 47,5 lupaa
Nummi-Pusulan riistanhoitoyhdistys 118 / 100 lupaa
Sammatin riistanhoitoyhdistys 16 / 16 lupaa
Vihdin ja Karkkilan riistanhoitoyhdistys 200 / 113,5 lupaa