Feromonipyydykset apuna kirjanpainajien tutkimuksessa

04.6.2019

Jari Mansnérin avohakkuualueelle Vihtiin on pystytetty kolme putkilotelinettä. Putkiloissa on kirjanpainajia houkutteleva hajusyötti. 

Vihdin keräyspiste on Luonnonvarakeskuksen tutkimusinsinööri Kaija Puputin vastuulla. Kohde löytyi metsäasiantuntija Pertti Vuoriston vinkin perusteella.

Saalis käydään keräämässä parin viikon välein ja toimitetaan Luonnonvarakeskuksen Joensuun tutkimuslaboratorioon, jossa seurataan kirjanpainajakannan kehitystä.

”Vaatimuksena mittauspisteelle on edellisenä talvena hakattu avohakkuualue, joka joltakin sivultaan rajoittuu uudistuskypsään kuusikkoon. Pyydykset sijoitetaan nimenomaan aukon puolelle, noin 20 metrin päähän kuusimetsästä. Metsänhoitoyhdistyksellä on paras paikallistuntemus ja ilman heidän apuaan tuskin löytäisimme sopivia paikkoja”, kertoo Kaija Puputti.

Mansnérin metsässä jo toista kertaa

Jari Mansnér oli apuna, kun mittauspistettä keväällä pystytettiin. Kohdemetsään kuljetaan Mansnérin pellon yli.

”Tästä ei ole maanomistajalle kummempaa vaivaa. Ihan hyvä, että pystyy olemaan avuksi. Jos kesät jatkuvat näin kuivina ja lämpiminä, hyönteistuhot saattavat lisääntyä. Se ei ole mukava uutinen vanhojen kuusikoiden omistajille”, pohtii Mansnér.

Kuvateksti: Feromoni houkuttelee eläimet pyydykseen. Ne tipahtavat pohjalla olevaan pulloon eivätkä pääse enää ulos. Pullossa on nestettä, jossa hyönteiset säilyvät parin viikon tyhjennysvälin ajan. 24.5.2019 tehdyssä keräyksessä pyydyksestä löytyi melko paljon kirjanpainajia. Säät ovat olleet hyönteiselle suotuisat.