Uudet valtuutetut valittu

02.12.2016

Metsänhoitoyhdistys Länsi-Rajan uudet valtuutetut vuosille 2017-2020 valittu

Metsänhoitoyhdistys Länsi-Rajalle valittiin uusi valtuusto 4.-25.11. järjestetyissä postivaaleissa. Ääntään käytti yhdistyksessämme 45,3 % jäsenistä.

Valtuusto käyttää jäsenten päätösvaltaa ja on metsänhoitoyhdistyksen ylin päättävä elin. Uudet valtuutetut ottavat tehtävänsä vastaan 1.1.2017. Valtuutetut toimivat tehtävässään neljä vuotta, eli 31.12.2020 saakka. Valituista valtuutetuista 28 % on uusia. Valtuutetuista 39 %  on maatalousyrittäjiä, muita yrittäjiä on 17 %, palkansaajia 33 % ja eläkeläisiä 11 %. Valtuutetuista 17 % on naisia.

Viime perjantaina päättyneissä postivaaleissa äänioikeutettuja metsänomistajia oli yhteensä 1 857 kpl. Postinkulun takia äänten laskenta aloitettiin vasta tällä viikolla. Äänestysaktiivisuus nousi verrattuna neljän vuoden takaisiin vaaleihin noin 6 %.

Ääniharavaksi nousi Päivi Unga Sieppijärveltä. Toiseksi eniten ääniä sai Antero Pantsar Pellosta ja ja kolmanneksi eniten Matti Jolma Pellosta. Valtuustoon valittiin 18 valtuutettua ja 7 varavaltuutettua. Valtuusto valitsee hallituksen vuoden 2017 alussa. Hallitus vastaa käytännön linjausten toimeenpanosta.

Metsänhoitoyhdistyksen valtuutettujen nimet ovat nähtävissä osoitteessa www.mhy.fi/vaalit/valtuustovaalien-ehdokkaat/Länsi-Raja.